fbpx
Czy właściciel może skutecznie zrzec się prawa do odszkodowania za grunt przejęty pod drogę?

Czy właściciel może skutecznie zrzec się prawa do odszkodowania za grunt przejęty pod drogę?

Dzisiaj, wracam do poruszonego wcześniej przeze mnie tematu odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi na skutek decyzji wójta (odpowiednio prezydenta lub burmistrza) o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Dla zachowania przejrzystości zapisu używane przeze mnie wyrażenia: – „właściciel” […]