fbpx
korespondencja urzędowa w związku z wydaniem decyzji ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o wywłaszczeniu nieruchomości?

korespondencja urzędowa w związku z wydaniem decyzji ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o wywłaszczeniu nieruchomości?

Choć z pozoru cytowany wyżej przepis może wydawać się nieistotny, w praktyce jest wręcz odwrotnie. Okazuje się bowiem, że niestety wielu właścicieli nie tylko nie wie o tym, że urząd wszczął postępowanie ale również o tym, że je zakończył i wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID), czyli zakończył postępowanie wywłaszczeniowe, na […]