kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 z pozwoleniem na budowę

Kolejna, długo wyczekiwana inwestycja niebawem stanie się faktem. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID) dla drogi ekspresowej S6 na odcinku Bobrowniki-Skórowo. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania na tym odcinku jest konsorcjum Aldesa Constructiones Polska Sp. z o.o. i Aldesa Construcciones S.A. Oddział w Polsce […]