w oczekiwaniu na ZRID dla S19 Lubartów-Lublin

Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID) dla drogi ekspresowej S19 na odcinku Lubartów – Lublin w woj. lubelskim. Co istotne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, we wniosku zawarto także żądane o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania na tym odcinku […]