Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S19 (Rzeszów-Babica)

Dzisiaj, kolejny przykład wyceny nieruchomości w sprawie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod drogę w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów – Barwinek odc. w. Rzeszów Południe (bez węzła) – w. Babica (z węzłem)”. Wycena na zlecenie urzędu: 152.504,00 złotych. Wycena na zlecenie Właściciela: 235.010,00 złotych. Masz pytania? Zadzwoń […]