Kolejna decyzja o odszkodowaniu wydana w oparciu o zaniżoną wycenę nieruchomości uchylona!

Wiele osób ubiegających się o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, zadaje sobie – jak najbardziej słuszne – pytanie o to, czy warto złożyć odwołanie od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Oczywiście nie sposób udzielić jednej odpowiedzi, która będzie odpowiednim rozwiązaniem dla wszystkich w każdej sprawie, ponieważ podejmując decyzję o ewentualnym odwołaniu należy rozważyć wszystkie okoliczności sprawy, ocenić […]