fbpx
Sąd: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną nie wywołują skutków prawnych

Sąd: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną nie wywołują skutków prawnych

Korzystając z nadarzającej się okazji, jaką są kolejne korzystne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, wydanych w sprawach naszych Klientów, wracam do tematu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne. Mowa będzie jednak nie o nieruchomościach przejętych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie przepisów specustawy drogowej, lecz o nieruchomościach przejętych na skutek […]

kto ustala odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę?

kto ustala odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę?

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa tzw. specustawa drogowa. Przepisy rzeczonej ustawy przewidują między innymi organy właściwe w sprawach o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod budowę drogi. Zgodnie z art. 12 ust. 4a specustawy drogowej, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania „wydaje organ, który […]

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S6 (Trasy Kaszubskiej)

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S6 (Trasy Kaszubskiej)

Dzisiaj, kolejny przykład wyceny nieruchomości w sprawie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod drogę w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta”, tj. tzw. Trasy Kaszubskiej. Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, różnice w wycenie nieruchomości są wypadkową wielu […]

Kolejne decyzje starostów do uchylenia. Naczelny Sąd Administracyjny: odmowa ustalenia odszkodowania przez starostę NIEUZASADNIONA

Kolejne decyzje starostów do uchylenia. Naczelny Sąd Administracyjny: odmowa ustalenia odszkodowania przez starostę NIEUZASADNIONA

W poprzednich wpisach zająłem się dość problematyczną – z punktu widzenia osób ubiegających się o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – praktyką starostów, którzy nie tylko odmawiają ustalenia odszkodowania w ramach prowadzonego postępowania (i je po prostu umarzają), lecz w ogóle odmawiają wszczęcia takiego postępowania. Do szczegółów odsyłam Państwa m.in. tutaj oraz tutaj. W wielu przypadkach […]

decyzja ZRID jako decyzja wywłaszczeniowa – wywłaszczenie nieruchomości pod drogę

decyzja ZRID jako decyzja wywłaszczeniowa – wywłaszczenie nieruchomości pod drogę

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa tzw. specustawa drogowa. Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie budowy drogi publicznej jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Zaś do wydania rzeczonej decyzji dochodzi w ramach dość specyficznego postępowania administracyjnego, które w zasadzie […]

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Dzisiaj, kolejny przykład wyceny nieruchomości w sprawie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod drogę w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek–Płońsk, odcinek Napierki-Płońsk”. Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, różnice w wycenie nieruchomości są wypadkową wielu okoliczności, które w konkretnej sprawie uzależnione są głównie od ilości i skali […]

Droga ekspresowa S1 czeka na pozwolenie na budowę

Droga ekspresowa S1 czeka na pozwolenie na budowę

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości objętych planowaną inwestycją. Droga ekspresowa S1 na odcinku Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”) czeka na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID). Całość inwestycji podzielono łącznie na 4 odrębne odcinki realizacyjne. Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła), […]

Po wyrokach NSA czas na Wojewodę: postanowienie starosty o odmowie wszczęcia postępowania o odszkodowanie DO UCHYLENIA

Po wyrokach NSA czas na Wojewodę: postanowienie starosty o odmowie wszczęcia postępowania o odszkodowanie DO UCHYLENIA

W jednym z poprzednich wpisów zająłem się dość problematyczną – z punktu widzenia osób ubiegających się o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – praktyką starostów, którzy nie tylko odmawiają ustalenia odszkodowania w ramach prowadzonego postępowania, lecz w ogóle odmawiają wszczęcia takiego postępowania. Aby nie powielać wpisu, do szczegółów odsyłam Państwa tutaj. W innych sprawach prowadzonych na […]

decyzja ZRID jako podstawa wpisów w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości

decyzja ZRID jako podstawa wpisów w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa tzw. specustawa drogowa. Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie budowy drogi publicznej jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Zaś do wydania rzeczonej decyzji dochodzi w ramach dość specyficznego postępowania administracyjnego, które w zasadzie […]

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod drogę, zawsze jest uzależnione od okoliczności konkretnego przypadku. Choć wiele osób o tym zapomina, każda sprawa jest indywidualna a wszelkie porównania z innymi sprawami z definicji są obarczone błędem. Przy ewentualnych porównaniach nie można zapominać o różnicach każdej sprawy, które determinują to kiedy, na kogo rzecz i w jakiej […]

Droga ekspresowa S6 Sianów-Słupsk: postępowanie ws. decyzji ZRID w toku

Droga ekspresowa S6 Sianów-Słupsk: postępowanie ws. decyzji ZRID w toku

W dniu 26 lutego 2021 roku Wojewoda Zachodniopomorski, wszczął postępowania administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin (Sianów) – Słupsk”. Całość inwestycji, która liczy nieco ponad 45 km, podzielono na dwa etapy: CZĘŚĆ 1, która obejmuje odcinek koniec obwodnicy m. Sianów – początek obwodnicy m. […]

Naczelny Sąd Administracyjny o odmowie wszczęcia postępowania odszkodowawczego przez starostę

Naczelny Sąd Administracyjny o odmowie wszczęcia postępowania odszkodowawczego przez starostę

W toku procedury dochodzenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, przedstawiciele i pełnomocnicy podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania (Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego) podejmują zwykle działania mające na celu uniknięcie wypłaty odszkodowania w ogóle, a tam gdzie wypłata odszkodowania jest nieunikniona, działania nakierowane są na to, aby odszkodowanie zostało ustalone w jak najniższej wysokości. W efekcie […]

podział ewidencyjny nieruchomości w ramach decyzji ZRID

podział ewidencyjny nieruchomości w ramach decyzji ZRID

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, specustawa drogowa, określa szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Szczególność przepisów ustawy polega przede wszystkim na tym, iż ze względu na specyficzny charakter inwestycji drogowej, jako inwestycji liniowej przebiegającej najczęściej przez wiele nieruchomości, ustawodawca połączył kilka odrębnych procedur i rozstrzygnięć administracyjnych w jedną procedurę, […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, termin w którym powinna zostać wydana decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości, do którego doszło na podstawie specustawy drogowej, uzależniona jest od tego czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, i tak: – jeśli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji […]

Ocena operatu szacunkowego przez organ prowadzący postępowanie

Ocena operatu szacunkowego przez organ prowadzący postępowanie

W toku każdego postępowania o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, organ właściwy do ustalenia odszkodowania zobowiązany jest do zgromadzenia i przeanalizowania wszelkich możliwych dowodów pozwalających na wszechstronne zbadanie sprawy i wydanie poprawnej decyzji. Jedną z podstawowych czynności jaką należy wykonać w tego typu sprawach, jest przygotowanie operatu szacunkowego nieruchomości, który następnie stanowi podstawę do wydania decyzji […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli spór o wysokość odszkodowania – na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli spór o wysokość odszkodowania – na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, w tym także w postępowanie o odszkodowanie za wywłaszczenie pod inwestycję drogową na podstawie specustawy drogowej, to przede wszystkim spór o wysokość tego odszkodowania. Bardzo często właścicieli zapewnia się o tym, że w żadnym razie nie muszą obawiać się wypłatą odszkodowań, ponieważ nieruchomości są wyceniane bardzo dobrze a odszkodowania […]

Protokół z negocjacji a zrzeczenie się prawa do odszkodowania

Protokół z negocjacji a zrzeczenie się prawa do odszkodowania

W toku procedury dochodzenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, przedstawiciele i pełnomocnicy podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania (Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego) podejmują zwykle działania mające na celu uniknięcie wypłaty odszkodowania w ogóle, a tam gdzie wypłata odszkodowania jest nieunikniona, działania nakierowane są na to, aby odszkodowanie zostało ustalone w jak najniższej wysokości. W sytuacjach […]

Jak odwołać się od decyzji ZRID?

Jak odwołać się od decyzji ZRID?

Jak już Państwo wiecie z poprzedniego wpisu, zgodnie z art. 11G ust. 1 specustawy drogowej „Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę; 2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, termin w którym powinna zostać wydana decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości na podstawie specustawy drogowej, uzależniona jest od tego czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, i tak: – jeśli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) […]

Spadkobierca jako osoba uprawniona do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Spadkobierca jako osoba uprawniona do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Czy o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości może ubiegać się wyłącznie osoba, która została wywłaszczona? Wbrew pozorom nie jest to pytanie wyłącznie teoretyczne. Jasnym jest bowiem, że o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości może się ubiegać osoba, która została wywłaszczona. Jednak praktyka urzędnicza zna przypadki, w których odmawia się ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców wywłaszczonego. Tymczasem liczne […]

Czy Właściciel może odwołać się od decyzji ZRID?

Czy Właściciel może odwołać się od decyzji ZRID?

Zgodnie z art. 11G ust. 1 specustawy drogowej „Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę; 2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewodę”. Warto przy tym pamiętać, […]

Droga ekspresowa S11 Koszalin-Bobolice z kompletem wniosków o wydanie decyzji ZRID

Droga ekspresowa S11 Koszalin-Bobolice z kompletem wniosków o wydanie decyzji ZRID

Jak wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do Wojewody Zachodniopomorskiego właśnie zostały złożone brakujące wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin-Bobolice”. Na początku grudnia informowano o złożeniu wniosku dla odcinka Zegrze Pomorskie – Kłanino, zaś dzisiejsza informacja dotyczy […]

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony inwestora (np. GDDKiA)? To błąd!

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony inwestora (np. GDDKiA)? To błąd!

Zastanawiacie się Państwo czy i kiedy otrzymacie odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę lub inną inwestycję? Jaka będzie „oferta wykupu” złożona przez inwestora (np. GDDKiA)? Na jaką kwotę zostanie wyceniona nieruchomość? Na jakie odszkodowanie możecie Państwo liczyć? W dzisiejszym wpisie, możecie się Państwo zapoznać z historią dwóch Właścicieli nieruchomości wywłaszczonych w związku z realizacją inwestycji […]

SKO w Gdańsku: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są NIEWAŻNE

SKO w Gdańsku: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są NIEWAŻNE

Kolejne decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, wydane w sprawach naszych Klientów potwierdzają, że decyzje wójta o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są nieważne. Podstawą takiego stanowiska jest […]

korespondencja urzędowa w związku z wydaniem decyzji ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o wywłaszczeniu nieruchomości?

korespondencja urzędowa w związku z wydaniem decyzji ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o wywłaszczeniu nieruchomości?

Choć z pozoru cytowany wyżej przepis może wydawać się nieistotny, w praktyce jest wręcz odwrotnie. Okazuje się bowiem, że niestety wielu właścicieli nie tylko nie wie o tym, że urząd wszczął postępowanie ale również o tym, że je zakończył i wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID), czyli zakończył postępowanie wywłaszczeniowe, na […]

Jak odzyskać odszkodowanie od gminy, która przez ponad 28 lat konsekwentnie uchyla się od obowiązku wypłaty odszkodowania ?

Jak odzyskać odszkodowanie od gminy, która przez ponad 28 lat konsekwentnie uchyla się od obowiązku wypłaty odszkodowania ?

W dzisiejszym wpisie przybliżę Państwu jedną z historii naszych Klientów. Mając na uwadze okoliczności sprawy, w tym przede wszystkim upływ czasu od momentu wywłaszczenia i postawę gminy wobec roszczeń formułowanych przez byłego właściciela, można z całą pewnością stwierdzić, że mieliśmy do czynienia ze sprawą wyjątkowo trudną. Pomimo to, sprawa zakończyła się pełnym sukcesem, poza tym […]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku: organ nie może pominąć operatu szacunkowego strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku: organ nie może pominąć operatu szacunkowego strony

Na skutek naszych działań Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Wejherowskiego o ustaleniu (zaniżonego) odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości zajętą pod drogę. Pomimo tego, że argumentacja podnoszona w toku całego postępowania była szeroka i dotyczyła bardzo wielu zagadnień, w tym licznych uchybień typowo proceduralnych, całość można w dużym […]

korespondencja urzędowa w toku postępowania o wydanie ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o postępowaniu wywłaszczeniowym?

korespondencja urzędowa w toku postępowania o wydanie ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o postępowaniu wywłaszczeniowym?

Choć z pozoru cytowany wyżej przepis może wydawać się nieistotny, w praktyce jest wręcz odwrotnie. Okazuje się bowiem, że wielu właścicieli nie wie nawet o tym, że urząd wszczął postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli postępowanie wywłaszczeniowe, które dotyczy jego nieruchomości. Poza typowymi błędami w doręczeniach wynikających z nieprawidłowej pracy […]

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony GDDKiA? To błąd!

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony GDDKiA? To błąd!

Zastanawiacie się Państwo czy i kiedy otrzymacie odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę? Jaka będzie „oferta wykupu” złożona przez GDDKiA? Na jaką kwotę zostanie wyceniona nieruchomość? Na jakie odszkodowanie możecie Państwo liczyć? W dzisiejszym wpisie, na załączonej grafice, możecie się Państwo zapoznać z historią jednego z właścicieli wywłaszczonych w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. […]

„specustawa drogowa” – co to jest?

„specustawa drogowa” – co to jest?

Właściciele, których nieruchomości są objęte planowaną inwestycją drogową często spotykają się z pojęciem „specustawy drogowej”, jednak niewielu właścicieli wie, co to tak naprawdę kryje się za tym pojęciem, co reguluje rzeczona ustawa, a także jakie faktycznie mają znaczenie i konsekwencje wydawane na jej podstawie decyzje administracyjne. Specustawa drogowa, to inaczej ustawa z dnia 10 kwietnia […]

Czy właściciel może skutecznie zrzec się prawa do odszkodowania za grunt przejęty pod drogę?

Czy właściciel może skutecznie zrzec się prawa do odszkodowania za grunt przejęty pod drogę?

Dzisiaj, wracam do poruszonego wcześniej przeze mnie tematu odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi na skutek decyzji wójta (odpowiednio prezydenta lub burmistrza) o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Dla zachowania przejrzystości zapisu używane przeze mnie wyrażenia: – „właściciel” […]

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część VI

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część VI

Ostatnie wpisy dotyczące zagadnieniu wykupu tzw. „resztówki” dotyczyły stricte negocjacji właściciela (lub użytkownika wieczystego) z zarządcą drogi. Jak już wspominałem przy okazji innych wpisów, niestety zwykle jest tak, że negocjacje kończą się negatywnie. Główną przyczyną jest fakt, że zarządca drogi po prostu nie jest zainteresowany nabyciem „resztówki”. Inną przyczyną jest fakt, że strony nie są […]

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część V

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część V

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, udostępniam szablon pisma, które może posłużyć Państwu do tego aby rozpocząć negocjacje z zarządcą drogi w sprawie wykupu „resztówki”. Szablon pisma można pobrać po kliknięciu tutaj (wniosek o wykup resztówki). Zachęcam do jego wykorzystywania i udostępnienia wszystkim zainteresowanym. Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część IV

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część IV

W poprzednich wpisach poświęconych zagadnieniu wykupu tzw. ”resztówki”, dowiedzieliście się Państwo m. in. co to to jest „resztówka” i komu przysługuje prawo do żądania jej wykupu, kto jest zobowiązany do wykupu i jakie przesłanki muszą być spełnione aby można mówić o uprawnieniu właściciela. Po wcześniejszym przeanalizowaniu sprawy i ustaleniu okoliczności o których mowa była w […]

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część III

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część III

W nawiązaniu do wcześniejszych wpisów poświęconych zagadnieniu tzw. ”resztówki”, dzisiejszy artykuł będzie odpowiedzią na kolejne bardzo istotne pytanie, czyli pytanie o to, jakie przesłanki muszą być spełnione, aby można mówić o uprawnieniu właściciela do żądania wykupu „resztówki”. Zgodnie z treścią znanego już Państwu art. 13 ust. 3 specustawy drogowej „jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a […]

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część II

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część II

W nawiązaniu do wcześniejszego wpisu poświęconemu zagadnieniu tzw. ”resztówki”, dzisiejszy artykuł będzie odpowiedzią na kolejne bardzo istotne pytanie, czyli pytanie o to, kto jest zobowiązany do wykupu „resztówki”. Zgodnie z treścią znanego już Państwu art. 13 ust. 3 specustawy drogowej podmiotem zobowiązanym do wykupu „resztówki” jest Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, w imieniu których […]

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część I

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część I

Z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości, które zostały przejęte pod realizację inwestycji drogowej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i specustawy drogowej, związane jest zagadnienie tzw. ”resztówki” oraz jej wykupu. Z uwagi na złożoną problematykę, całość zostanie przeze mnie przedstawiona w kilku wpisach, z czego dzisiejszy tytułem ogólnego wstępu będzie odpowiedzią […]

WSA w Gdańsku: oświadczenie o nieodwołaniu się od decyzji podziałowej wójta nie przesądza o zrzeczeniu się przez właściciela odszkodowania za drogę

WSA w Gdańsku: oświadczenie o nieodwołaniu się od decyzji podziałowej wójta nie przesądza o zrzeczeniu się przez właściciela odszkodowania za drogę

Dzisiaj, wracam do poruszonego wcześniej przeze mnie tematu odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi na skutek decyzji wójta (odpowiednio prezydenta lub burmistrza) o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. Choć uwagi dotyczą przede wszystkim decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu […]

zaliczka 70% – czyli jak odwołać się od decyzji aby jednocześnie uzyskać odszkodowanie

zaliczka 70% – czyli jak odwołać się od decyzji aby jednocześnie uzyskać odszkodowanie

Osoby zainteresowane odszkodowaniem za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej, czyli osoby i podmioty wywłaszczone oraz ich następcy prawni, bardzo często szukają odpowiedzi na pytanie nie tylko ile otrzymają w przyszłości odszkodowania, ale również w jakim terminie zostanie ono […]

Droga ekspresowa S7 Olsztynek – Płońsk z kompletem pozwoleń na budowę – a właściciele nadal bez odszkodowań

Droga ekspresowa S7 Olsztynek – Płońsk z kompletem pozwoleń na budowę – a właściciele nadal bez odszkodowań

Kolejna, długo wyczekiwana inwestycja drogowa doczekała się kompletu, niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, pozwoleń. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10)” już w całości jest w fazie realizacji. Wszystko, na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzji ZRID, więcej na temat samej decyzji znajdziecie Państwo w moim poprzednim wpisie) […]

bonifikata 10 000 zł – czyli kiedy otrzymasz dodatkowe odszkodowanie

bonifikata 10 000 zł – czyli kiedy otrzymasz dodatkowe odszkodowanie

Dzisiaj, wracam do zagadnień związanych z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej. Artykuł będzie odpowiedzią na pytanie czy i kiedy osobie uprawnionej do odszkodowania za wywłaszczenie przysługuje prawo do powiększenia odszkodowania o dodatkowe 10 000 złotych. Zgodnie […]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku: organ nie może pominąć operatu szacunkowego strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku: organ nie może pominąć operatu szacunkowego strony

Dzisiaj, kontynuuję zagadnienia związane z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej. Wielu właścicieli, których nieruchomości są objęte planowaną inwestycją drogową, lub zostały już wywłaszczone a nieruchomości zajęte, zadaje sobie pytanie i poddaje w wątpliwość, czy jest sens […]

bonifikata 5% – czyli kiedy otrzymasz dodatek do odszkodowania

bonifikata 5% – czyli kiedy otrzymasz dodatek do odszkodowania

Dzisiaj, wracam do zagadnień związanych z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej. Artykuł będzie odpowiedzią na pytanie czy i kiedy osobie i innych podmiotom uprawnionym do odszkodowania przysługuje prawo do powiększenia odszkodowania o dodatkowe 5% wartości nieruchomości. […]

Trasa Kaszubska z kompletem pozwoleń na budowę

Trasa Kaszubska z kompletem pozwoleń na budowę

Kolejna, długo wyczekiwana inwestycja drogowa doczekała się kompletu, niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, pozwoleń. „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta” zwana Trasą Kaszubską już w całości jest fazie realizacji. Wszystko, na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzji ZRID, więcej na temat […]

Wojewoda Pomorski: umorzenie postępowania odszkodowawczego przez starostę jest niedopuszczalne

Wojewoda Pomorski: umorzenie postępowania odszkodowawczego przez starostę jest niedopuszczalne

Dzisiaj, wracam do poruszonego przeze mnie wcześniej tematu odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi na skutek decyzji wójta o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. Wspomniane przez mnie decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, wydawane w sprawach naszych Klientów, sprowadzić można do jednej, bardzo ważnej – z punku widzenia osób uprawnionych do odszkodowania – konkluzji, że decyzja […]

decyzja ZRID bez rygoru natychmiastowej wykonalności – kiedy odszkodowanie?

decyzja ZRID bez rygoru natychmiastowej wykonalności – kiedy odszkodowanie?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie, wcześniej czy później, szukają właściciele nieruchomości, objętych planowaną inwestycją drogową, realizowaną na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej, o których była już mowa w poprzednich wpisach. Pomimo tego, że odszkodowanie może zostać ustalone w toku polubownych – jak bardzo absurdalnie to nie […]

decyzja ZRID i rygor natychmiastowej wykonalności – kiedy odszkodowanie?

decyzja ZRID i rygor natychmiastowej wykonalności – kiedy odszkodowanie?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie, wcześniej czy później, szukają właściciele nieruchomości, objętych planowaną inwestycją drogową, realizowaną na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej, o których była już mowa w poprzednim wpisie. Na wstępie należy przypomnieć, iż co do zasady do ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, […]

Decyzja ZRID – co to jest?

Decyzja ZRID – co to jest?

Do wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne, poza przypadkami kiedy do wywłaszczenia dochodzi np. na skutek wydania przez wójta (względnie burmistrza lub prezydenta miasta) decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, może dojść na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych , potocznie zwanej […]

Stwierdzenie nieważności decyzji podziałowej wójta w zakresie w jakim stanowi o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną – PRZYKŁAD

Stwierdzenie nieważności decyzji podziałowej wójta w zakresie w jakim stanowi o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną – PRZYKŁAD

Na wstępie chciałbym podziękować, tym wszystkim z Państwa, których zainteresowała tematyka mojego bloga. Bardzo budujący jest fakt, że już pierwsze wpisy na blogu spotkały się z tak dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na mój ostatni wpis otrzymałem wiadomości, które skłoniły mnie, do tego, aby dzisiaj nieco bliżej przyjrzeć się tej tematyce i przedstawić przykładową sprawę, której […]

SKO w Gdańsku: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są NIEWAŻNE

SKO w Gdańsku: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są NIEWAŻNE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku stanęło na stanowisku, iż decyzja wójta o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, która została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości , w zakresie w jakim stanowi o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną jest nieważna. Podstawą takiego stanowiska jest stwierdzenie – […]

Wywłaszczenie nieruchomości – co to jest?

Wywłaszczenie nieruchomości – co to jest?

Zanim przejdziemy do zagadnień związanych z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości w pierwszej kolejności, musimy ustalić, co to tak naprawdę jest wywłaszczenie nieruchomości. I tak, zgodnie z przepisami, wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Do wywłaszczenia może dojść jedynie na cele […]

O blogu

O blogu

Miło mi Państwa poinformować, o założeniu autorskiego bloga, który w całości udostępniam do Państwa dyspozycji. Publikowane przeze mnie treści, będą poświęcone problematyce prawnej dotyczącej nieruchomości, w tym w szczególności zagadnieniom związanym ze służebnością przesyłu, wywłaszczeniem oraz ograniczeniem prawa własności nieruchomości, w tym przejmowaniem gruntów w celu publicznym, np. pod drogi publiczne. W moich publikacjach, znajdziecie Państwo także […]