bezumowne korzystanie z nieruchomości

ODSZKODOWANIA ZA SIECI PRZESYŁOWE


Niezależnie od innych roszczeń, m. in. wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, właścicielowi nieruchomości, przysługuje także wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (do 6 lat wstecz), w związku z posadowieniem na nieruchomości elementów infrastruktury technicznej, tj. sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, naftowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i in.

Jeśli dotychczas w Państwa sprawie  nie zostało ustalone i wypłacone odszkodowanie, Nasi prawnicy pomogą Państwu w uzyskaniu należnego odszkodowania –  niezależnie od rodzaju sieci i niezależnie od tego ile czasu upłynęło od momentu wybudowania infrastruktury technicznej.

Na Państwa nieruchomości znajduje się infrastruktura techniczna składająca się na ww. sieci przesyłowe?

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej!