Droga ekspresowa S11 Koszalin-Bobolice

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie decyzją z dnia 3 października 2011 roku ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia – decyzja stała się ostateczna w dniu 7 listopada 2011 roku.Choć decyzja obejmuje inwestycję na całym odcinku Koszalin-Szczecinek, obecnie dalsze prace realizowane będą jedynie na odcinku Koszalin-Bobolice. Ostatni odcinek Bobolice-Szczecinek (ok. 23km) będzie realizowany w innym terminie.

Decyzja przesądziła o wyborze wariantu (przebiegu) planowanej drogi oraz wskazała konkretne nieruchomości objęte przedsięwzięciem – nieruchomości objęte planowaną inwestycją oraz nieruchomości sąsiednie znajdujące się w obszarze jej oddziaływania. Więcej informacji uzyskacie Państwo u naszych doradców.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU