urządzenia przesyłowe sfinansowane przez prywatnych inwestorów

UZBROJENIE NOWO WYDZIELONYCH DZIAŁEK


Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem.

Powyższe uprawnienie przysługuje niezależnie od innych roszczeń, np. wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości lub ustanowienia służebności przesyłu.

Sfinansowaliście Państwo budowę sieci przesyłowej, np. sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i in.? Przedsiębiorca przesyłowy, gmina lub spółka komunalna zarządzająca siecią nie wypłaciła Państwu należnego wynagrodzenia?

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej!