wykup odszkodowania

CESJA WIERZYTELNOŚCI


Tym z Państwa, którzy obawiają się ryzyka związanego z dochodzeniem odszkodowania lub kosztów z tym związanych, lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie są zdecydowani na wszczęcie procedury dochodzenia odszkodowania, proponujemy bardzo proste i komfortowe rozwiązanie w postaci wykupu odszkodowania.

W takim przypadku wszelkie ryzyko i koszty związane z dochodzeniem odszkodowania pokrywa wyłącznie nasza Kancelaria, zaś Państwo macie gwarancję, że uzyskacie określoną w umowie kwotę odszkodowania.

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej!