O kancelarii

Profesjonalizm i indywidualne podejście do sprawy każdego Klienta

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań odszkodowawczych. 

Współpracujemy z prawnikami, rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami a także biegłymi innych specjalizacji, którzy posiadają szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych związanych m. in. z wywłaszczeniami nieruchomości i realizacją inwestycji infrastrukturalnych.

Posiadana wiedza i zdobyte doświadczenie są gwarancją sukcesu naszych Klientów

Cechuje nas profesjonalizm i indywidualne podejście do sprawy każdego Klienta. Naszą dewizą jest odważne myślenie, wychodzenie ponad utarte schematy, innowacyjne podejście do wykonywanych zadań, poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Proponujemy uczciwe i przejrzyste warunki współpracy. Zakres naszych obowiązków, stawki wynagrodzenia i kwestie związane z ponoszeniem opłat ustalamy indywidualnie w umowie zawieranej z każdym Klientem.

Decydując się na współpracę, macie Państwo pewność, iż z najwyższą starannością, podejmiemy wszelkie możliwe działania niezbędne do uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania.