Naszym Klientom zapewniamy

  bezpłatną konsultację prawną poprzedzającą zawarcie umowy

  opiekę najlepszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

  przejrzyste i uczciwe warunki współpracy

  bezpłatny dojazd na terenie całego kraju

  minimalizację kosztów na każdym etapie sprawy

  brak opłat wstępnych (prowizja OD SUKCESU)

   Pamiętaj!

  Pamiętaj!

  Pracownicy inwestora, właściwych urzędów, firm i podmiotów wykonujących prace na ich zlecenie (np. wykonawcy robót budowlanych) – jako podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowań - nie są zainteresowani tym, abyś otrzymał rzetelną i kompletną informację o przysługujących Ci uprawnieniach ani tym, abyś otrzymał należną, czyli odpowiadającą wartości wszystkich poniesionych szkód, rekompensatę.

  Zadzwoń i skorzystaj z pomocy naszych specjalistów!

  przykładowe sprawy zakończone wypłatą odszkodowania

  INWESTYCJE DROGOWE, LINIE KOLEJOWE, SIECI PRZESYŁOWE I INNE INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO, PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, MIEJSCOWE PLANY, BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI, SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU, URZĄDZENIA PRZESYŁOWE SFINANSOWANE PRZEZ PRYWATNYCH INWESTORÓW I INNE