ZRID dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S6 w woj. pomorskim

Kolejna, długo wyczekiwana inwestycja niebawem stanie się faktem. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID) dla drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bobrowniki. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania na tym odcinku jest konsorcjum NDI S.A., NDI SOPOT S.A. oraz Limited Liability Partnership „Todini Central Asia”. Jak […]