Wniosek o ZRID dla przygranicznego odcinka S19 w woj. podkarpackim

Nabierają tempa prace na ostatnim – przygranicznym odcinku via Carpatii w woj. podkarpackim. Do Wojewody Podkarpackiego złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dotyczący drogi ekspresowej S19 na odcinku Dukla – Barwinek (granica państwa). Co istotne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, we wniosku zawarto także żądanie o nadanie decyzji […]