Blog

Wniosek o ZRID dla przygranicznego odcinka S19 w woj. podkarpackim

Nabierają tempa prace na ostatnim – przygranicznym odcinku via Carpatii w woj. podkarpackim. Do Wojewody Podkarpackiego złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dotyczący drogi ekspresowej S19 na odcinku Dukla – Barwinek (granica państwa).

Co istotne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, we wniosku zawarto także żądanie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania na tym odcinku jest Polaqua Sp. z o.o., z którym umowę zawarto już w październiku 2022 roku. Wartość kontraktu to ponad 1,5 mld złotych, a wszystkie prace powinny zostać ukończone w II kwartale 2027 roku. Nowa trasa będzie ponad 18-kilometrową dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi. Przebiegać będzie przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej charakteryzujący się różnorodnym ukształtowaniem.

Z planem orientacyjnym inwestycji możecie się Państwo zapoznać tutaj, po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

===============================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 


(źródło: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy