fbpx
decyzja ZRID jako decyzja wywłaszczeniowa – wywłaszczenie nieruchomości pod drogę

decyzja ZRID jako decyzja wywłaszczeniowa – wywłaszczenie nieruchomości pod drogę

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa tzw. specustawa drogowa. Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie budowy drogi publicznej jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Zaś do wydania rzeczonej decyzji dochodzi w ramach dość specyficznego postępowania administracyjnego, które w zasadzie […]

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Dzisiaj, kolejny przykład wyceny nieruchomości w sprawie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod drogę w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek–Płońsk, odcinek Napierki-Płońsk”. Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, różnice w wycenie nieruchomości są wypadkową wielu okoliczności, które w konkretnej sprawie uzależnione są głównie od ilości i skali […]

Droga ekspresowa S1 czeka na pozwolenie na budowę

Droga ekspresowa S1 czeka na pozwolenie na budowę

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości objętych planowaną inwestycją. Droga ekspresowa S1 na odcinku Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”) czeka na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID). Całość inwestycji podzielono łącznie na 4 odrębne odcinki realizacyjne. Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła), […]

decyzja ZRID jako podstawa wpisów w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości

decyzja ZRID jako podstawa wpisów w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa tzw. specustawa drogowa. Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie budowy drogi publicznej jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Zaś do wydania rzeczonej decyzji dochodzi w ramach dość specyficznego postępowania administracyjnego, które w zasadzie […]

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod drogę, zawsze jest uzależnione od okoliczności konkretnego przypadku. Choć wiele osób o tym zapomina, każda sprawa jest indywidualna a wszelkie porównania z innymi sprawami z definicji są obarczone błędem. Przy ewentualnych porównaniach nie można zapominać o różnicach każdej sprawy, które determinują to kiedy, na kogo rzecz i w jakiej […]

Droga ekspresowa S6 Sianów-Słupsk: postępowanie ws. decyzji ZRID w toku

Droga ekspresowa S6 Sianów-Słupsk: postępowanie ws. decyzji ZRID w toku

W dniu 26 lutego 2021 roku Wojewoda Zachodniopomorski, wszczął postępowania administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin (Sianów) – Słupsk”. Całość inwestycji, która liczy nieco ponad 45 km, podzielono na dwa etapy: CZĘŚĆ 1, która obejmuje odcinek koniec obwodnicy m. Sianów – początek obwodnicy m. […]

podział ewidencyjny nieruchomości w ramach decyzji ZRID

podział ewidencyjny nieruchomości w ramach decyzji ZRID

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, specustawa drogowa, określa szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Szczególność przepisów ustawy polega przede wszystkim na tym, iż ze względu na specyficzny charakter inwestycji drogowej, jako inwestycji liniowej przebiegającej najczęściej przez wiele nieruchomości, ustawodawca połączył kilka odrębnych procedur i rozstrzygnięć administracyjnych w jedną procedurę, […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, termin w którym powinna zostać wydana decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości, do którego doszło na podstawie specustawy drogowej, uzależniona jest od tego czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, i tak: – jeśli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji […]

Ocena operatu szacunkowego przez organ prowadzący postępowanie

Ocena operatu szacunkowego przez organ prowadzący postępowanie

W toku każdego postępowania o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, organ właściwy do ustalenia odszkodowania zobowiązany jest do zgromadzenia i przeanalizowania wszelkich możliwych dowodów pozwalających na wszechstronne zbadanie sprawy i wydanie poprawnej decyzji. Jedną z podstawowych czynności jaką należy wykonać w tego typu sprawach, jest przygotowanie operatu szacunkowego nieruchomości, który następnie stanowi podstawę do wydania decyzji […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli spór o wysokość odszkodowania – na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli spór o wysokość odszkodowania – na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, w tym także w postępowanie o odszkodowanie za wywłaszczenie pod inwestycję drogową na podstawie specustawy drogowej, to przede wszystkim spór o wysokość tego odszkodowania. Bardzo często właścicieli zapewnia się o tym, że w żadnym razie nie muszą obawiać się wypłatą odszkodowań, ponieważ nieruchomości są wyceniane bardzo dobrze a odszkodowania […]

Jak odwołać się od decyzji ZRID?

Jak odwołać się od decyzji ZRID?

Jak już Państwo wiecie z poprzedniego wpisu, zgodnie z art. 11G ust. 1 specustawy drogowej „Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę; 2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, termin w którym powinna zostać wydana decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości na podstawie specustawy drogowej, uzależniona jest od tego czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, i tak: – jeśli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) […]

Czy Właściciel może odwołać się od decyzji ZRID?

Czy Właściciel może odwołać się od decyzji ZRID?

Zgodnie z art. 11G ust. 1 specustawy drogowej „Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę; 2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewodę”. Warto przy tym pamiętać, […]

Droga ekspresowa S11 Koszalin-Bobolice z kompletem wniosków o wydanie decyzji ZRID

Droga ekspresowa S11 Koszalin-Bobolice z kompletem wniosków o wydanie decyzji ZRID

Jak wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do Wojewody Zachodniopomorskiego właśnie zostały złożone brakujące wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin-Bobolice”. Na początku grudnia informowano o złożeniu wniosku dla odcinka Zegrze Pomorskie – Kłanino, zaś dzisiejsza informacja dotyczy […]

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony inwestora (np. GDDKiA)? To błąd!

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony inwestora (np. GDDKiA)? To błąd!

Zastanawiacie się Państwo czy i kiedy otrzymacie odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę lub inną inwestycję? Jaka będzie „oferta wykupu” złożona przez inwestora (np. GDDKiA)? Na jaką kwotę zostanie wyceniona nieruchomość? Na jakie odszkodowanie możecie Państwo liczyć? W dzisiejszym wpisie, możecie się Państwo zapoznać z historią dwóch Właścicieli nieruchomości wywłaszczonych w związku z realizacją inwestycji […]

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony GDDKiA? To błąd!

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony GDDKiA? To błąd!

Zastanawiacie się Państwo czy i kiedy otrzymacie odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę? Jaka będzie „oferta wykupu” złożona przez GDDKiA? Na jaką kwotę zostanie wyceniona nieruchomość? Na jakie odszkodowanie możecie Państwo liczyć? W dzisiejszym wpisie, na załączonej grafice, możecie się Państwo zapoznać z historią jednego z właścicieli wywłaszczonych w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. […]

„specustawa drogowa” – co to jest?

„specustawa drogowa” – co to jest?

Właściciele, których nieruchomości są objęte planowaną inwestycją drogową często spotykają się z pojęciem „specustawy drogowej”, jednak niewielu właścicieli wie, co to tak naprawdę kryje się za tym pojęciem, co reguluje rzeczona ustawa, a także jakie faktycznie mają znaczenie i konsekwencje wydawane na jej podstawie decyzje administracyjne. Specustawa drogowa, to inaczej ustawa z dnia 10 kwietnia […]

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część VI

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część VI

Ostatnie wpisy dotyczące zagadnieniu wykupu tzw. „resztówki” dotyczyły stricte negocjacji właściciela (lub użytkownika wieczystego) z zarządcą drogi. Jak już wspominałem przy okazji innych wpisów, niestety zwykle jest tak, że negocjacje kończą się negatywnie. Główną przyczyną jest fakt, że zarządca drogi po prostu nie jest zainteresowany nabyciem „resztówki”. Inną przyczyną jest fakt, że strony nie są […]

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część V

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część V

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, udostępniam szablon pisma, które może posłużyć Państwu do tego aby rozpocząć negocjacje z zarządcą drogi w sprawie wykupu „resztówki”. Szablon pisma można pobrać po kliknięciu tutaj (wniosek o wykup resztówki). Zachęcam do jego wykorzystywania i udostępnienia wszystkim zainteresowanym. Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część IV

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część IV

W poprzednich wpisach poświęconych zagadnieniu wykupu tzw. ”resztówki”, dowiedzieliście się Państwo m. in. co to to jest „resztówka” i komu przysługuje prawo do żądania jej wykupu, kto jest zobowiązany do wykupu i jakie przesłanki muszą być spełnione aby można mówić o uprawnieniu właściciela. Po wcześniejszym przeanalizowaniu sprawy i ustaleniu okoliczności o których mowa była w […]

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część III

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część III

W nawiązaniu do wcześniejszych wpisów poświęconych zagadnieniu tzw. ”resztówki”, dzisiejszy artykuł będzie odpowiedzią na kolejne bardzo istotne pytanie, czyli pytanie o to, jakie przesłanki muszą być spełnione, aby można mówić o uprawnieniu właściciela do żądania wykupu „resztówki”. Zgodnie z treścią znanego już Państwu art. 13 ust. 3 specustawy drogowej „jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a […]

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część II

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część II

W nawiązaniu do wcześniejszego wpisu poświęconemu zagadnieniu tzw. ”resztówki”, dzisiejszy artykuł będzie odpowiedzią na kolejne bardzo istotne pytanie, czyli pytanie o to, kto jest zobowiązany do wykupu „resztówki”. Zgodnie z treścią znanego już Państwu art. 13 ust. 3 specustawy drogowej podmiotem zobowiązanym do wykupu „resztówki” jest Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, w imieniu których […]

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część I

zasady wykupu tzw. „resztówki” – część I

Z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości, które zostały przejęte pod realizację inwestycji drogowej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i specustawy drogowej, związane jest zagadnienie tzw. ”resztówki” oraz jej wykupu. Z uwagi na złożoną problematykę, całość zostanie przeze mnie przedstawiona w kilku wpisach, z czego dzisiejszy tytułem ogólnego wstępu będzie odpowiedzią […]

zaliczka 70% – czyli jak odwołać się od decyzji aby jednocześnie uzyskać odszkodowanie

zaliczka 70% – czyli jak odwołać się od decyzji aby jednocześnie uzyskać odszkodowanie

Osoby zainteresowane odszkodowaniem za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej, czyli osoby i podmioty wywłaszczone oraz ich następcy prawni, bardzo często szukają odpowiedzi na pytanie nie tylko ile otrzymają w przyszłości odszkodowania, ale również w jakim terminie zostanie ono […]

Droga ekspresowa S7 Olsztynek – Płońsk z kompletem pozwoleń na budowę – a właściciele nadal bez odszkodowań

Droga ekspresowa S7 Olsztynek – Płońsk z kompletem pozwoleń na budowę – a właściciele nadal bez odszkodowań

Kolejna, długo wyczekiwana inwestycja drogowa doczekała się kompletu, niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, pozwoleń. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10)” już w całości jest w fazie realizacji. Wszystko, na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzji ZRID, więcej na temat samej decyzji znajdziecie Państwo w moim poprzednim wpisie) […]

bonifikata 10 000 zł – czyli kiedy otrzymasz dodatkowe odszkodowanie

bonifikata 10 000 zł – czyli kiedy otrzymasz dodatkowe odszkodowanie

Dzisiaj, wracam do zagadnień związanych z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej. Artykuł będzie odpowiedzią na pytanie czy i kiedy osobie uprawnionej do odszkodowania za wywłaszczenie przysługuje prawo do powiększenia odszkodowania o dodatkowe 10 000 złotych. Zgodnie […]

Trasa Kaszubska z kompletem pozwoleń na budowę

Trasa Kaszubska z kompletem pozwoleń na budowę

Kolejna, długo wyczekiwana inwestycja drogowa doczekała się kompletu, niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, pozwoleń. „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta” zwana Trasą Kaszubską już w całości jest fazie realizacji. Wszystko, na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzji ZRID, więcej na temat […]