Blog

wniosek o ZRID dla drogi ekspresowej S19 Domaradz-Krosno w woj. podkarpackim

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla drogi ekspresowej S19 na odcinku Domaradz-Krosno.

Co istotne, z punktu widzenia właścicieli nieruchomości to fakt, że we wniosku zawarto żądanie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzyskana decyzja m.in. zatwierdzi podział nieruchomości oraz granice terenu przewidzianego pod budowę drogi, a na jej podstawie wykonawca – Mostostal Warszawa S.A. – będzie mógł rozpocząć roboty budowlane.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m. W miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na początek z miejscami parkingowymi, toaletami oraz przestrzeniami do odpoczynku. W przyszłości wyłonieni w przetargu dzierżawcy będą mogli rozbudować je o stacje paliw i obiekty gastronomiczne. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi poprzeczne kolidujące z inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po kroku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 

(wideo: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy