fbpx
Spadkobierca jako osoba uprawniona do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Spadkobierca jako osoba uprawniona do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Czy o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości może ubiegać się wyłącznie osoba, która została wywłaszczona? Wbrew pozorom nie jest to pytanie wyłącznie teoretyczne. Jasnym jest bowiem, że o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości może się ubiegać osoba, która została wywłaszczona. Jednak praktyka urzędnicza zna przypadki, w których odmawia się ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców wywłaszczonego. Tymczasem liczne […]

Jak odzyskać odszkodowanie od gminy, która przez ponad 28 lat konsekwentnie uchyla się od obowiązku wypłaty odszkodowania ?

Jak odzyskać odszkodowanie od gminy, która przez ponad 28 lat konsekwentnie uchyla się od obowiązku wypłaty odszkodowania ?

W dzisiejszym wpisie przybliżę Państwu jedną z historii naszych Klientów. Mając na uwadze okoliczności sprawy, w tym przede wszystkim upływ czasu od momentu wywłaszczenia i postawę gminy wobec roszczeń formułowanych przez byłego właściciela, można z całą pewnością stwierdzić, że mieliśmy do czynienia ze sprawą wyjątkowo trudną. Pomimo to, sprawa zakończyła się pełnym sukcesem, poza tym […]

SKO w Gdańsku: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są NIEWAŻNE

SKO w Gdańsku: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są NIEWAŻNE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku stanęło na stanowisku, iż decyzja wójta o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, która została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości , w zakresie w jakim stanowi o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną jest nieważna. Podstawą takiego stanowiska jest stwierdzenie – […]

Wywłaszczenie nieruchomości – co to jest?

Wywłaszczenie nieruchomości – co to jest?

Zanim przejdziemy do zagadnień związanych z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości w pierwszej kolejności, musimy ustalić, co to tak naprawdę jest wywłaszczenie nieruchomości. I tak, zgodnie z przepisami, wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Do wywłaszczenia może dojść jedynie na cele […]

O blogu

O blogu

Miło mi Państwa poinformować, o założeniu autorskiego bloga, który w całości udostępniam do Państwa dyspozycji. Publikowane przeze mnie treści, będą poświęcone problematyce prawnej dotyczącej nieruchomości, w tym w szczególności zagadnieniom związanym ze służebnością przesyłu, wywłaszczeniem oraz ograniczeniem prawa własności nieruchomości, w tym przejmowaniem gruntów w celu publicznym, np. pod drogi publiczne. W moich publikacjach, znajdziecie Państwo także […]