Blog

Umowa na realizację kolejnego odcinka S74 w woj. świętokrzyskim podpisana

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S74 między Cedzyną a Łagowem. To najdłuższy z sześciu realizowanych obecnie odcinków drogi, która docelowo skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Umowę podpisano z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą, którym jest firma Mota-Engil Central Europe S.A., o czym informowaliśmy wcześniej. Zgodnie z kontraktem wykonawca powinien zakończyć prace budowlane w ciągu 39 miesięcy, do czego nie wlicza się okresów zimowych. Oddanie trasy do użytku planowane jest na I kwartał 2028 roku.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 30km, która głównie zostanie poprowadzona po nowym śladzie na północ od istniejącej drogi krajowej nr 74, na terenie powiatu kieleckiego, tworząc obwodnicę Łagowa. W ramach inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie. Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie 16 wiaduktów i 13 mostów. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów pełniących funkcje ekologiczne.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po kroku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 
(grafika: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy