fbpx
Kolejne decyzje starostów do uchylenia. Naczelny Sąd Administracyjny: odmowa ustalenia odszkodowania przez starostę NIEUZASADNIONA

Kolejne decyzje starostów do uchylenia. Naczelny Sąd Administracyjny: odmowa ustalenia odszkodowania przez starostę NIEUZASADNIONA

W poprzednich wpisach zająłem się dość problematyczną – z punktu widzenia osób ubiegających się o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – praktyką starostów, którzy nie tylko odmawiają ustalenia odszkodowania w ramach prowadzonego postępowania (i je po prostu umarzają), lecz w ogóle odmawiają wszczęcia takiego postępowania. Do szczegółów odsyłam Państwa m.in. tutaj oraz tutaj. W wielu przypadkach […]

Po wyrokach NSA czas na Wojewodę: postanowienie starosty o odmowie wszczęcia postępowania o odszkodowanie DO UCHYLENIA

Po wyrokach NSA czas na Wojewodę: postanowienie starosty o odmowie wszczęcia postępowania o odszkodowanie DO UCHYLENIA

W jednym z poprzednich wpisów zająłem się dość problematyczną – z punktu widzenia osób ubiegających się o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – praktyką starostów, którzy nie tylko odmawiają ustalenia odszkodowania w ramach prowadzonego postępowania, lecz w ogóle odmawiają wszczęcia takiego postępowania. Aby nie powielać wpisu, do szczegółów odsyłam Państwa tutaj. W innych sprawach prowadzonych na […]

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod drogę, zawsze jest uzależnione od okoliczności konkretnego przypadku. Choć wiele osób o tym zapomina, każda sprawa jest indywidualna a wszelkie porównania z innymi sprawami z definicji są obarczone błędem. Przy ewentualnych porównaniach nie można zapominać o różnicach każdej sprawy, które determinują to kiedy, na kogo rzecz i w jakiej […]

Naczelny Sąd Administracyjny o odmowie wszczęcia postępowania odszkodowawczego przez starostę

Naczelny Sąd Administracyjny o odmowie wszczęcia postępowania odszkodowawczego przez starostę

W toku procedury dochodzenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, przedstawiciele i pełnomocnicy podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania (Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego) podejmują zwykle działania mające na celu uniknięcie wypłaty odszkodowania w ogóle, a tam gdzie wypłata odszkodowania jest nieunikniona, działania nakierowane są na to, aby odszkodowanie zostało ustalone w jak najniższej wysokości. W efekcie […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, termin w którym powinna zostać wydana decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości, do którego doszło na podstawie specustawy drogowej, uzależniona jest od tego czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, i tak: – jeśli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji […]

Ocena operatu szacunkowego przez organ prowadzący postępowanie

Ocena operatu szacunkowego przez organ prowadzący postępowanie

W toku każdego postępowania o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, organ właściwy do ustalenia odszkodowania zobowiązany jest do zgromadzenia i przeanalizowania wszelkich możliwych dowodów pozwalających na wszechstronne zbadanie sprawy i wydanie poprawnej decyzji. Jedną z podstawowych czynności jaką należy wykonać w tego typu sprawach, jest przygotowanie operatu szacunkowego nieruchomości, który następnie stanowi podstawę do wydania decyzji […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli spór o wysokość odszkodowania – na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli spór o wysokość odszkodowania – na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, w tym także w postępowanie o odszkodowanie za wywłaszczenie pod inwestycję drogową na podstawie specustawy drogowej, to przede wszystkim spór o wysokość tego odszkodowania. Bardzo często właścicieli zapewnia się o tym, że w żadnym razie nie muszą obawiać się wypłatą odszkodowań, ponieważ nieruchomości są wyceniane bardzo dobrze a odszkodowania […]

Protokół z negocjacji a zrzeczenie się prawa do odszkodowania

Protokół z negocjacji a zrzeczenie się prawa do odszkodowania

W toku procedury dochodzenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, przedstawiciele i pełnomocnicy podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania (Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego) podejmują zwykle działania mające na celu uniknięcie wypłaty odszkodowania w ogóle, a tam gdzie wypłata odszkodowania jest nieunikniona, działania nakierowane są na to, aby odszkodowanie zostało ustalone w jak najniższej wysokości. W sytuacjach […]

Spadkobierca jako osoba uprawniona do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Spadkobierca jako osoba uprawniona do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Czy o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości może ubiegać się wyłącznie osoba, która została wywłaszczona? Wbrew pozorom nie jest to pytanie wyłącznie teoretyczne. Jasnym jest bowiem, że o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości może się ubiegać osoba, która została wywłaszczona. Jednak praktyka urzędnicza zna przypadki, w których odmawia się ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców wywłaszczonego. Tymczasem liczne […]

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony inwestora (np. GDDKiA)? To błąd!

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony inwestora (np. GDDKiA)? To błąd!

Zastanawiacie się Państwo czy i kiedy otrzymacie odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę lub inną inwestycję? Jaka będzie „oferta wykupu” złożona przez inwestora (np. GDDKiA)? Na jaką kwotę zostanie wyceniona nieruchomość? Na jakie odszkodowanie możecie Państwo liczyć? W dzisiejszym wpisie, możecie się Państwo zapoznać z historią dwóch Właścicieli nieruchomości wywłaszczonych w związku z realizacją inwestycji […]

SKO w Gdańsku: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są NIEWAŻNE

SKO w Gdańsku: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są NIEWAŻNE

Kolejne decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, wydane w sprawach naszych Klientów potwierdzają, że decyzje wójta o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są nieważne. Podstawą takiego stanowiska jest […]

Jak odzyskać odszkodowanie od gminy, która przez ponad 28 lat konsekwentnie uchyla się od obowiązku wypłaty odszkodowania ?

Jak odzyskać odszkodowanie od gminy, która przez ponad 28 lat konsekwentnie uchyla się od obowiązku wypłaty odszkodowania ?

W dzisiejszym wpisie przybliżę Państwu jedną z historii naszych Klientów. Mając na uwadze okoliczności sprawy, w tym przede wszystkim upływ czasu od momentu wywłaszczenia i postawę gminy wobec roszczeń formułowanych przez byłego właściciela, można z całą pewnością stwierdzić, że mieliśmy do czynienia ze sprawą wyjątkowo trudną. Pomimo to, sprawa zakończyła się pełnym sukcesem, poza tym […]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku: organ nie może pominąć operatu szacunkowego strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku: organ nie może pominąć operatu szacunkowego strony

Na skutek naszych działań Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Wejherowskiego o ustaleniu (zaniżonego) odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości zajętą pod drogę. Pomimo tego, że argumentacja podnoszona w toku całego postępowania była szeroka i dotyczyła bardzo wielu zagadnień, w tym licznych uchybień typowo proceduralnych, całość można w dużym […]

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony GDDKiA? To błąd!

Czekasz na „ofertę wykupu” ze strony GDDKiA? To błąd!

Zastanawiacie się Państwo czy i kiedy otrzymacie odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę? Jaka będzie „oferta wykupu” złożona przez GDDKiA? Na jaką kwotę zostanie wyceniona nieruchomość? Na jakie odszkodowanie możecie Państwo liczyć? W dzisiejszym wpisie, na załączonej grafice, możecie się Państwo zapoznać z historią jednego z właścicieli wywłaszczonych w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. […]

„specustawa drogowa” – co to jest?

„specustawa drogowa” – co to jest?

Właściciele, których nieruchomości są objęte planowaną inwestycją drogową często spotykają się z pojęciem „specustawy drogowej”, jednak niewielu właścicieli wie, co to tak naprawdę kryje się za tym pojęciem, co reguluje rzeczona ustawa, a także jakie faktycznie mają znaczenie i konsekwencje wydawane na jej podstawie decyzje administracyjne. Specustawa drogowa, to inaczej ustawa z dnia 10 kwietnia […]

WSA w Gdańsku: oświadczenie o nieodwołaniu się od decyzji podziałowej wójta nie przesądza o zrzeczeniu się przez właściciela odszkodowania za drogę

WSA w Gdańsku: oświadczenie o nieodwołaniu się od decyzji podziałowej wójta nie przesądza o zrzeczeniu się przez właściciela odszkodowania za drogę

Dzisiaj, wracam do poruszonego wcześniej przeze mnie tematu odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi na skutek decyzji wójta (odpowiednio prezydenta lub burmistrza) o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. Choć uwagi dotyczą przede wszystkim decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu […]

bonifikata 10 000 zł – czyli kiedy otrzymasz dodatkowe odszkodowanie

bonifikata 10 000 zł – czyli kiedy otrzymasz dodatkowe odszkodowanie

Dzisiaj, wracam do zagadnień związanych z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej. Artykuł będzie odpowiedzią na pytanie czy i kiedy osobie uprawnionej do odszkodowania za wywłaszczenie przysługuje prawo do powiększenia odszkodowania o dodatkowe 10 000 złotych. Zgodnie […]

Wojewoda Pomorski: umorzenie postępowania odszkodowawczego przez starostę jest niedopuszczalne

Wojewoda Pomorski: umorzenie postępowania odszkodowawczego przez starostę jest niedopuszczalne

Dzisiaj, wracam do poruszonego przeze mnie wcześniej tematu odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi na skutek decyzji wójta o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. Wspomniane przez mnie decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, wydawane w sprawach naszych Klientów, sprowadzić można do jednej, bardzo ważnej – z punku widzenia osób uprawnionych do odszkodowania – konkluzji, że decyzja […]

SKO w Gdańsku: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są NIEWAŻNE

SKO w Gdańsku: decyzje podziałowe wójta w zakresie w jakim stanowią o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną są NIEWAŻNE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku stanęło na stanowisku, iż decyzja wójta o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, która została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości , w zakresie w jakim stanowi o „nieodpłatnym” przekazaniu działki pod drogę publiczną jest nieważna. Podstawą takiego stanowiska jest stwierdzenie – […]

Wywłaszczenie nieruchomości – co to jest?

Wywłaszczenie nieruchomości – co to jest?

Zanim przejdziemy do zagadnień związanych z odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości w pierwszej kolejności, musimy ustalić, co to tak naprawdę jest wywłaszczenie nieruchomości. I tak, zgodnie z przepisami, wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Do wywłaszczenia może dojść jedynie na cele […]