Blog

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację S74 Cedzyna – Łagów

Ukończono procedurę oceny ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S74 na odcinku Cedzyna – Łagów. Najkorzystniejszą ofertę na realizację tego blisko 30-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej złożyła firma Mota-Engil Central Europe. Warunkiem podpisania umowy z wykonawcą będzie m.in. brak odwołań od wyboru oferty i pozytywny wynik obligatoryjnej kontroli uprzedniej, którą przeprowadzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

To drugi wybór najkorzystniejszej oferty dla tego odcinka. Warto odnotować, że przetarg ogłoszony został w styczniu 2023 roku a pierwsze otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej miało miejsce już w maju 2023. W wyniku komplikacji ostatecznie nie doszło do podpisania umowy, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została zobligowana wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej do powtórzenia oceny ofert.

Z planem orientacyjnym inwestycji możecie się Państwo zapoznać tutaj, po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Odcinek między Cedzyną a Łagowem to najdłuższy odcinek realizacyjny S74 w województwie świętokrzyskim i jednocześnie najdroższa inwestycja w historii regionu. Dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 30km głównie zostanie poprowadzona po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, na terenie powiatu kieleckiego, tworząc obwodnicę Łagowa. W ramach inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie. Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie 16 wiaduktów i 13 mostów. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów pełniących funkcje ekologiczne.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 
(źródło: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy