Blog

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S10 Szczecin Kijewo – Zdunowo

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin Kijewo – Zdunowo w woj. zachodniopomorskim złożyło konsorcjum firm NDI S.A. i NDI Sopot S.A.

Podpisanie umowy z wykonawcą będzie możliwe w II kwartale 2024 roku, lecz warunkiem koniecznym będzie brak odwołań od rozstrzygnięcia oraz pozytywny wynik kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jak dotychczas nie uzyskaliśmy potwierdzenia, czy któryś z uczestników przetargu złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Inwestycja obejmuje budowę stosunkowo krótkiego, bo zaledwie 4,4 km odcinka drogi ekspresowej, ale niezwykle ważnego, ponieważ omijającego od północy szczecińskie osiedle Płonia. Trasa pozwoli na wyprowadzenie tranzytu z obszaru zabudowanego na terenie Szczecina, gdzie znajduje się szereg skrzyżowań i przejść dla pieszych. Na nowej trasie zaplanowano realizację dwóch węzłów drogowych Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia. Powstanie również most na rzece Płonia, dwa wiadukty i trzy przejścia dla zwierząt, w tym dwa górne przejścia dla dużych zwierząt.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po kroku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 
(grafika: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy