fbpx
Jak odwołać się od decyzji ZRID?

Jak odwołać się od decyzji ZRID?

Jak już Państwo wiecie z poprzedniego wpisu, zgodnie z art. 11G ust. 1 specustawy drogowej „Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę; 2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, termin w którym powinna zostać wydana decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości na podstawie specustawy drogowej, uzależniona jest od tego czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, i tak: – jeśli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) […]

Czy Właściciel może odwołać się od decyzji ZRID?

Czy Właściciel może odwołać się od decyzji ZRID?

Zgodnie z art. 11G ust. 1 specustawy drogowej „Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę; 2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewodę”. Warto przy tym pamiętać, […]

Droga ekspresowa S11 Koszalin-Bobolice z kompletem wniosków o wydanie decyzji ZRID

Droga ekspresowa S11 Koszalin-Bobolice z kompletem wniosków o wydanie decyzji ZRID

Jak wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do Wojewody Zachodniopomorskiego właśnie zostały złożone brakujące wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin-Bobolice”. Na początku grudnia informowano o złożeniu wniosku dla odcinka Zegrze Pomorskie – Kłanino, zaś dzisiejsza informacja dotyczy […]

korespondencja urzędowa w związku z wydaniem decyzji ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o wywłaszczeniu nieruchomości?

korespondencja urzędowa w związku z wydaniem decyzji ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o wywłaszczeniu nieruchomości?

Choć z pozoru cytowany wyżej przepis może wydawać się nieistotny, w praktyce jest wręcz odwrotnie. Okazuje się bowiem, że niestety wielu właścicieli nie tylko nie wie o tym, że urząd wszczął postępowanie ale również o tym, że je zakończył i wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID), czyli zakończył postępowanie wywłaszczeniowe, na […]

korespondencja urzędowa w toku postępowania o wydanie ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o postępowaniu wywłaszczeniowym?

korespondencja urzędowa w toku postępowania o wydanie ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o postępowaniu wywłaszczeniowym?

Choć z pozoru cytowany wyżej przepis może wydawać się nieistotny, w praktyce jest wręcz odwrotnie. Okazuje się bowiem, że wielu właścicieli nie wie nawet o tym, że urząd wszczął postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli postępowanie wywłaszczeniowe, które dotyczy jego nieruchomości. Poza typowymi błędami w doręczeniach wynikających z nieprawidłowej pracy […]

zaliczka 70% – czyli jak odwołać się od decyzji aby jednocześnie uzyskać odszkodowanie

zaliczka 70% – czyli jak odwołać się od decyzji aby jednocześnie uzyskać odszkodowanie

Osoby zainteresowane odszkodowaniem za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej, czyli osoby i podmioty wywłaszczone oraz ich następcy prawni, bardzo często szukają odpowiedzi na pytanie nie tylko ile otrzymają w przyszłości odszkodowania, ale również w jakim terminie zostanie ono […]

decyzja ZRID i rygor natychmiastowej wykonalności – kiedy odszkodowanie?

decyzja ZRID i rygor natychmiastowej wykonalności – kiedy odszkodowanie?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie, wcześniej czy później, szukają właściciele nieruchomości, objętych planowaną inwestycją drogową, realizowaną na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej, o których była już mowa w poprzednim wpisie. Na wstępie należy przypomnieć, iż co do zasady do ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, […]

Decyzja ZRID – co to jest?

Decyzja ZRID – co to jest?

Do wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne, poza przypadkami kiedy do wywłaszczenia dochodzi np. na skutek wydania przez wójta (względnie burmistrza lub prezydenta miasta) decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, może dojść na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych , potocznie zwanej […]