fbpx
decyzja ZRID jako decyzja wywłaszczeniowa – wywłaszczenie nieruchomości pod drogę

decyzja ZRID jako decyzja wywłaszczeniowa – wywłaszczenie nieruchomości pod drogę

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa tzw. specustawa drogowa. Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie budowy drogi publicznej jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Zaś do wydania rzeczonej decyzji dochodzi w ramach dość specyficznego postępowania administracyjnego, które w zasadzie […]

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Dzisiaj, kolejny przykład wyceny nieruchomości w sprawie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod drogę w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek–Płońsk, odcinek Napierki-Płońsk”. Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, różnice w wycenie nieruchomości są wypadkową wielu okoliczności, które w konkretnej sprawie uzależnione są głównie od ilości i skali […]

Droga ekspresowa S1 czeka na pozwolenie na budowę

Droga ekspresowa S1 czeka na pozwolenie na budowę

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości objętych planowaną inwestycją. Droga ekspresowa S1 na odcinku Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”) czeka na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID). Całość inwestycji podzielono łącznie na 4 odrębne odcinki realizacyjne. Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła), […]

decyzja ZRID jako podstawa wpisów w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości

decyzja ZRID jako podstawa wpisów w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa tzw. specustawa drogowa. Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie budowy drogi publicznej jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Zaś do wydania rzeczonej decyzji dochodzi w ramach dość specyficznego postępowania administracyjnego, które w zasadzie […]

Droga ekspresowa S6 Sianów-Słupsk: postępowanie ws. decyzji ZRID w toku

Droga ekspresowa S6 Sianów-Słupsk: postępowanie ws. decyzji ZRID w toku

W dniu 26 lutego 2021 roku Wojewoda Zachodniopomorski, wszczął postępowania administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin (Sianów) – Słupsk”. Całość inwestycji, która liczy nieco ponad 45 km, podzielono na dwa etapy: CZĘŚĆ 1, która obejmuje odcinek koniec obwodnicy m. Sianów – początek obwodnicy m. […]

podział ewidencyjny nieruchomości w ramach decyzji ZRID

podział ewidencyjny nieruchomości w ramach decyzji ZRID

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, specustawa drogowa, określa szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Szczególność przepisów ustawy polega przede wszystkim na tym, iż ze względu na specyficzny charakter inwestycji drogowej, jako inwestycji liniowej przebiegającej najczęściej przez wiele nieruchomości, ustawodawca połączył kilka odrębnych procedur i rozstrzygnięć administracyjnych w jedną procedurę, […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, termin w którym powinna zostać wydana decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości, do którego doszło na podstawie specustawy drogowej, uzależniona jest od tego czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, i tak: – jeśli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli spór o wysokość odszkodowania – na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli spór o wysokość odszkodowania – na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, w tym także w postępowanie o odszkodowanie za wywłaszczenie pod inwestycję drogową na podstawie specustawy drogowej, to przede wszystkim spór o wysokość tego odszkodowania. Bardzo często właścicieli zapewnia się o tym, że w żadnym razie nie muszą obawiać się wypłatą odszkodowań, ponieważ nieruchomości są wyceniane bardzo dobrze a odszkodowania […]

Jak odwołać się od decyzji ZRID?

Jak odwołać się od decyzji ZRID?

Jak już Państwo wiecie z poprzedniego wpisu, zgodnie z art. 11G ust. 1 specustawy drogowej „Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę; 2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania […]

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, termin w którym powinna zostać wydana decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości na podstawie specustawy drogowej, uzależniona jest od tego czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, i tak: – jeśli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) […]

Czy Właściciel może odwołać się od decyzji ZRID?

Czy Właściciel może odwołać się od decyzji ZRID?

Zgodnie z art. 11G ust. 1 specustawy drogowej „Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę; 2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewodę”. Warto przy tym pamiętać, […]

Droga ekspresowa S11 Koszalin-Bobolice z kompletem wniosków o wydanie decyzji ZRID

Droga ekspresowa S11 Koszalin-Bobolice z kompletem wniosków o wydanie decyzji ZRID

Jak wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do Wojewody Zachodniopomorskiego właśnie zostały złożone brakujące wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin-Bobolice”. Na początku grudnia informowano o złożeniu wniosku dla odcinka Zegrze Pomorskie – Kłanino, zaś dzisiejsza informacja dotyczy […]

korespondencja urzędowa w związku z wydaniem decyzji ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o wywłaszczeniu nieruchomości?

korespondencja urzędowa w związku z wydaniem decyzji ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o wywłaszczeniu nieruchomości?

Choć z pozoru cytowany wyżej przepis może wydawać się nieistotny, w praktyce jest wręcz odwrotnie. Okazuje się bowiem, że niestety wielu właścicieli nie tylko nie wie o tym, że urząd wszczął postępowanie ale również o tym, że je zakończył i wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID), czyli zakończył postępowanie wywłaszczeniowe, na […]

korespondencja urzędowa w toku postępowania o wydanie ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o postępowaniu wywłaszczeniowym?

korespondencja urzędowa w toku postępowania o wydanie ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o postępowaniu wywłaszczeniowym?

Choć z pozoru cytowany wyżej przepis może wydawać się nieistotny, w praktyce jest wręcz odwrotnie. Okazuje się bowiem, że wielu właścicieli nie wie nawet o tym, że urząd wszczął postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli postępowanie wywłaszczeniowe, które dotyczy jego nieruchomości. Poza typowymi błędami w doręczeniach wynikających z nieprawidłowej pracy […]

zaliczka 70% – czyli jak odwołać się od decyzji aby jednocześnie uzyskać odszkodowanie

zaliczka 70% – czyli jak odwołać się od decyzji aby jednocześnie uzyskać odszkodowanie

Osoby zainteresowane odszkodowaniem za wywłaszczenie nieruchomości przejętych pod realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej, czyli osoby i podmioty wywłaszczone oraz ich następcy prawni, bardzo często szukają odpowiedzi na pytanie nie tylko ile otrzymają w przyszłości odszkodowania, ale również w jakim terminie zostanie ono […]

decyzja ZRID i rygor natychmiastowej wykonalności – kiedy odszkodowanie?

decyzja ZRID i rygor natychmiastowej wykonalności – kiedy odszkodowanie?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie, wcześniej czy później, szukają właściciele nieruchomości, objętych planowaną inwestycją drogową, realizowaną na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) i tzw. specustawy drogowej, o których była już mowa w poprzednim wpisie. Na wstępie należy przypomnieć, iż co do zasady do ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, […]

Decyzja ZRID – co to jest?

Decyzja ZRID – co to jest?

Do wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne, poza przypadkami kiedy do wywłaszczenia dochodzi np. na skutek wydania przez wójta (względnie burmistrza lub prezydenta miasta) decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, może dojść na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych , potocznie zwanej […]