Blog

Wybrano najkorzystniejsze oferty na realizację dwóch odcinków S17 w woj. lubelskim

Dobiegła końca procedura oceny ofert prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim, tj. Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica, o łącznej długości ok. 35 km. Za najkorzystniejsze uznano oferty złożone, kolejno, przez firmy: Intercor Sp. z o.o. oraz Mostostal Warszawa S.A.

Odcinek Piaski – Łopiennik, o długości 16,6 km, przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany, a droga ekspresowa S17 będzie się tutaj łączyć z drogą ekspresową S12 Piaski – Dorohusk. Inwestycja obejmuje m.in. budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Odcinek Krasnystaw – Izbica, o długości 18,8 km, rozpocznie się w miejscowości Zakręcie przed Krasnymstawem. Początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. takie miejscowości jak Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Następnie przekroczy linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec – Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną drogą krajową nr 17 w okolicach Krasnego. Zgodnie z założeniami inwestora mają powstać trzy węzły drogowe: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Planowana jest też budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi w okolicach Krasnegostawu.

Droga ekspresowa S17 między Piaskami a Hrebennem, to docelowo łącznie ok. 125 km trasy, która będzie realizowana w formule projektuj i buduj. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki: Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), a wykonawcy już w ubiegłym roku złożyli wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID). Dla odcinka Izbica – Zamość Sitaniec analizowane są oferty złożone w przetargu na projekt i budowę, wybór najkorzystniejszej planowany jest w I kwartale tego roku. Natomiast na etapie prac przygotowawczych są odcinki Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km), gdzie trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 


(źródło: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy