Blog

Wycena nieruchomości na przykładzie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Dzisiaj, kolejny przykład wyceny nieruchomości w sprawie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod drogę w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej”.

Wycena na zlecenie urzędu: 198.797,00 złotych.

Wycena na zlecenie Właściciela: 383.000,00 złotych.

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy