Blog

GDDKiA wybrała oferty wykonawców dla kolejnych odcinków S11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert na projekt i budowę blisko 46 km drogi ekspresowej S11 od Kępna do Olesna. Inwestycję podzielono na trzy odcinki realizacyjne:

koniec obwodnicy Kępna – Siemianice (12,5 km), dla którego wybrano ofertę firmy Polaqua Sp. z o. o.,

Siemianice – Gotartów (22,7 km), dla którego także wybrano ofertę firmy Polaqua Sp. z o. o.,

Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km), dla którego wybrano ofertę konsorcjum firm Kobylarnia S.A. i Mirbud S.A.

Wykonawcy będą mieli 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID), mocą której dojdzie do wywłaszczenia właścicieli nieruchomości.

Dwujezdniowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Zaplanowano także budowę czterech węzłów drogowych: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W rejonie tego węzła planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi.

Jak zakłada inwestor, do 2030 roku cała trasa S11 ma połączyć leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina blisko 620 km.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 


(mapka: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy