Blog

Niebawem podpisanie umowy z wykonawcą S8 Ząbkowice Śląskie – Bardo

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad został wyłoniony wykonawca na zaprojektowanie i budowę ważnego odcinka drogi ekspresowej S8 od Ząbkowic Śląskich do Barda w woj. dolnośląskim. Spośród sześciu zainteresowanych wykonawców, którzy wzięli udział w przetargu, najkorzystniejsza oferta należała do konsorcjum firm Kobylarnia S.A. i Mirbud S.A. – opiewała na kwotę ponad 378 mln zł.

Z naszych ustaleń wynika, że procedura prowadząca do podpisania umowy z wykonawcą przebiega bez zakłóceń, wobec czego niebawem można się spodziewać podpisania umowy.

Trasa o długości 14 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i zostanie poprowadzona nowym śladem. Przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. będzie wykorzystywać przebieg dotychczasowej drogi krajowej nr 8 w minimalnym stopniu, w przeważającej części na przecięciach z nią.  W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Wschód – na połączeniu z drogą wojewódzką nr 385 oraz Bardo – na połączeniu z obecną DK8. Ponadto wybudowanych zostanie pięć mostów (w tym cztery pełniące również funkcje przejść dla zwierząt), siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, wiadukt nad linią kolejową. Powstaną jeszcze dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, które podobnie jak 10 z 12 zaplanowanych przepustów również będą pełnić funkcje przejść dla zwierząt.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po kroku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy