Blog

Sprawdzamy stan przygotowań w sprawie S5 między Ostródą a Grudziądzem

Jesienią 2021 roku podpisano umowę z konsorcjum firm TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. oraz TRAKT Sp. z o.o. na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla 90 kilometrów drogi ekspresowej S5 między Ostródą a Grudziądzem. Opracowana dokumentacja będzie niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowych, a następnie opracowania projektu budowlanego.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w pierwszej fazie realizacji umowy zebrano materiały, stanowiące źródło informacji o uwarunkowaniach mających wpływ na lokalizację drogi, wykonano prognozy ruchu stanowiące podstawę doboru rozwiązań projektowych. Następnie opracowano wstępne przebiegi trasy. Jak zapewnia Zamawiający aktualnie żaden z dotychczas wypracowanych wariantów nie jest przez niego rekomendowany czy forsowany, a celem dalszych prac jest znalezienie rozwiązania, które ma być akceptowalne społecznie, możliwe do zrealizowania środowiskowo, a ponadto jak najbardziej efektywne pod względem komunikacyjnym.

W styczniu ubiegłego roku odbyły się spotkania z mieszkańcami gmin, przez które mają przebiegać proponowane warianty, wnioski ze spotkań zostały podsumowane i trwają prace projektowe związane z ich wdrożeniem. Złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych, odrębnie dla odcinków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i odcinków na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, wraz z rekomendowanym przebiegiem, planowane jest na IV kwartał 2024 roku.

W kolejnych wpisach dotyczących tej inwestycji przyjrzymy się bliżej proponowanym wariantom przebiegu drogi na poszczególnych odcinkach.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 


 
(źródło: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy