Blog

wniosek o ZRID dla przygranicznego odcinka S12 w woj. lubelskim

Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S12 na odcinku Chełm – Dorohusk.

Co istotne, z punktu widzenia właścicieli nieruchomości to fakt, że we wniosku zawarto żądanie nadania decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzyskana decyzja m.in. zatwierdzi podział nieruchomości oraz granice terenu przewidzianego pod budowę drogi, a na jej podstawie wykonawca – Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. – będzie mógł rozpocząć roboty budowlane.

Droga ekspresowa S12 Chełm – Dorohusk przebiegać będzie po nowym śladzie. Początek zaplanowano w miejscowości Antonin, gdzie S12 łączyć się będzie z budowaną obwodnicą Chełma. Dalej odsunie się na południe od dotychczasowej drogi krajowej nr 12. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa – Dorohusk, a dalej prowadzić będzie do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożenie wniosków o wydanie decyzji ZRID dla pozostałych odcinków S12 przewidzianych do budowy w woj. lubelskim planowane jest jeszcze w 2024 roku.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 


(wideo: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy