Blog

Wniosek o ZRID dla kolejnego odcinka S12 w woj. lubelskim

Do Wojewody Lubelskiego złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla drogi ekspresowej S12 odcinek Dorochucza – Chełm w woj. lubelskim.

Co istotne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości to fakt, że we wniosku zawarto żądanie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ponad 22-kilometrowa droga będzie miała swój początek w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Trasa przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 12, w większości po jej północnej stronie. W Tytusinie przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Stołpie). Dalej połączy się z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód.

W ramach tego zadania zostaną wybudowane, m.in. most, czternaście wiaduktów oraz w sumie pięć przejść dla dużych i średnich zwierząt. Powstanie także węzeł drogowy Siedliszcze na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 839, prowadzącą w kierunku Rejowca Fabrycznego.

Dokumentacja złożona przez inwestora jest obecnie na etapie wstępnej analizy przed wszczęciem postępowania – jak dotychczas nie uzyskaliśmy potwierdzenia o planowanym terminie wszczęcia postępowania przez Wojewodę, czy też planowanym terminie jego ukończenia, tj. wydania decyzji.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po kroku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 
(wideo: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy