Blog

Kolejny krok do budowy S12 w woj. lubelskim

Do Wojewody Lubelskiego złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piaski – Dorochucza w woj. lubelskim.

Co istotne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości to fakt, że we wniosku zawarto żądanie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ponad 10-kilometrowa droga będzie miała swój początek na istniejącym węźle Piaski Wschód, który zostanie rozbudowany w ramach planowanej budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Łopiennik. Trasa S12 początkowo przebiegać będzie po północnej stronie obecnej drogi krajowej nr 12, następnie przetnie ją i od południa ominie Biskupice. Koniec odcinka planowany jest na wysokości Pełczyna, gdzie kierowcy zjadą drogą powiatową na obecną DK12.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych Piaski – Dorohucza oraz Dorohucza – Chełm. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. Podpisano już umowę z wykonawcą niezbędnej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja złożona przez inwestora jest obecnie na etapie wstępnej analizy przed wszczęciem postępowania – jak dotychczas nie uzyskaliśmy potwierdzenia o planowanym terminie wszczęcia postępowania przez Wojewodę, czy też planowanym terminie jego ukończenia, tj. wydania decyzji.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po kroku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).


(multimedia: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy