Wniosek o ZRID dla kolejnego odcinka S12 w woj. lubelskim

Do Wojewody Lubelskiego złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla drogi ekspresowej S12 odcinek Dorochucza – Chełm w woj. lubelskim. Co istotne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości to fakt, że we wniosku zawarto żądanie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad […]