Kolejny krok do budowy S12 w woj. lubelskim

Do Wojewody Lubelskiego złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piaski – Dorochucza w woj. lubelskim. Co istotne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości to fakt, że we wniosku zawarto żądanie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych […]