Blog

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę S12 w woj. mazowieckim

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wybrano najkorzystniejsze oferty na realizację 29 km drogi ekspresowej S12 w województwie mazowieckim.

Inwestycję podzielono na dwa odcinki realizacyjne: granica województwa – Przysucha oraz Przysucha – Wieniawa. Do wykonania pierwszego odcinka wybrano firmę Budimex S.A (kwota kontraktu to 452,09 mln zł), zaś do wykonania drugiego odcinka wybrano konsorcjum firm Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. (kwota kontraktu to 597,4 mln zł).

Podpisanie umowy z wykonawcami będzie możliwe w II kwartale 2024 roku, lecz warunkiem koniecznym jest brak odwołań od rozstrzygnięcia oraz pozytywny wynik kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W ramach zadania zaplanowano budowę trzech węzłów drogowych: Gielniów – na powiązaniu drogi ekspresowej S12 z drogą wojewódzką nr 728 i drogi krajowej nr 12, Przysucha – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 727 oraz Wieniawa – na powiązaniu z drogą krajową nr 12, która docelowo stanie się drogą wojewódzką. W ramach inwestycji przewidziano budowę 35 wiaduktów drogowych w tym jeden obiekt mostowy nad rz. Jabłonicą.

Droga ekspresowa S12 biegnąca z województwa łódzkiego przez południowe Mazowsze w kierunku Lubelszczyzny, będzie posiadała dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Nowa trasa nie będzie się pokrywała z istniejącą drogą krajową nr 12. Powstanie jako zupełnie odrębny szlak komunikacyjny, głównie na terenach leśnych i rolnych.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po kroku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 
(grafika: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy