Blog

Beskidzka Droga Integracyjna – ogłoszono przetarg na badania geologiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie badań geologicznych poprzedzających budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, czyli nowej drogi ekspresowej S52 Bielsko-Biała–Głogoczów.

Przetarg został podzielony na sześć części a wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej z nich zostanie dokonany w oparciu o kryteria: ceny (60 %), doświadczenia zespołu w wykonywaniu wierceń rdzeniowych (18%), kwalifikacji zespołu geologicznego (12 %), organizacji magazynu do przechowywania prób gruntu (10%). Jako termin otwarcia ofert wskazano 26 marca 2024 roku.

Beskidzka Droga Integracyjna to planowany nowy ok. 61-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej, która docelowo ma połączyć Bielsko-Białą i miasta leżące wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 52 – Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską z drogą krajową nr 7 w Głogoczowie. W ramach inwestycji planowana jest między innymi budowa 12 węzłów – Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice i Skawina.

Planowany termin ogłoszenia postępowania na zaprojektowanie i budowę to IV kwartał 2025 roku.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 


(źródło: GDDKiA, inżynieria.com)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy