korespondencja urzędowa w toku postępowania o wydanie ZRID, czyli dlaczego urząd nie poinformował mnie o postępowaniu wywłaszczeniowym?

Choć z pozoru cytowany wyżej przepis może wydawać się nieistotny, w praktyce jest wręcz odwrotnie. Okazuje się bowiem, że wielu właścicieli nie wie nawet o tym, że urząd wszczął postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli postępowanie wywłaszczeniowe, które dotyczy jego nieruchomości. Poza typowymi błędami w doręczeniach wynikających z nieprawidłowej pracy doręczycieli, częstą przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż korespondencja jest kierowana na adres ujawniony w katastrze nieruchomości, który niestety jest już nieaktualny. Z punktu widzenia właściciela istotne jest zatem to, aby wraz ze zmianą miejsca zameldowania czy zamieszkania, niezależnie od zgłoszenia tych zmian w ewidencji ludności, również zaktualizować dane adresowe we właściwym starostwie powiatowym – a w miastach na prawach powiatu, odpowiednio w urzędzie miasta – prowadzącym ewidencję gruntów. Powyższe pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której właściciel nie zostanie powiadomiony o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.