Blog

8 chętnych do budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki–Poznań

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło osiem ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Najniższa, złożona przez Konsorcjum firm KOBYLARNIA S.A. i MIRBUD S.A. opiewa na kwotę 853 456 675,21 zł. Głównym kryterium oceny będzie cena (55 proc.). Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria dotyczące przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne i obiekty mostowe (40 proc.) oraz zagospodarowanie pozyskanego destruktu asfaltowego (5 proc.).

Inwestor zakłada, że podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi na początku przyszłego roku. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie projektuj i buduj w okresie 39 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy).

Docelowo droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa. Do 2030 roku, po realizacji wszystkich odcinków roku cała trasa S11 będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km. Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.

=========================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 

(źródło: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy