WSA w Gdańsku: oświadczenie o nieodwołaniu się od decyzji podziałowej wójta nie przesądza o zrzeczeniu się przez właściciela odszkodowania za drogę

(grafika, źródło: www.rp.pl)

Dzisiaj, wracam do poruszonego wcześniej przeze mnie tematu odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi na skutek decyzji wójta (odpowiednio prezydenta lub burmistrza) o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości.

Choć uwagi dotyczą przede wszystkim decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości to z pewnością wiele z nich przyda się także właścicielom, którzy stosunkowo niedawno wykonali taki podział, oraz osobom które dopiero podział nieruchomości planują, czyli w sprawach w których zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Bardzo cieszy fakt, że w kolejnych korzystnych orzeczeniach wydanych w sprawach naszych Klientów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że błędne jest stwierdzenie, że doszło do skutecznego zrzeczenia się odszkodowania i utraty roszczeń o odszkodowanie, wyłącznie na skutek oświadczenia byłego właściciela, z którego wynika, że nie będzie się odwoływał i nie będzie kwestionował decyzji podziałowej.

Potwierdzenie przez Sąd takiego stanowiska, jest niezwykle istotne z punktu widzenia osób ubiegających się o należne odszkodowanie. Przedstawiona w takich sprawach argumentacja pozwala na obalenie dwóch podstawowych twierdzeń urzędników reprezentujących co do zasady stanowisko jakoby odszkodowanie nie powinno zostać ustalone. Po pierwsze, z uwagi na zapis w decyzji podziałowej, z którego wynika że droga przeszła na własność gminy „nieodpłatnie”. Po drugie, z uwagi na oświadczenie byłego właściciela, z którego wynika, że nie będzie odwoływał się od takiej decyzji.