Droga ekspresowa S1 czeka na pozwolenie na budowę

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości objętych planowaną inwestycją. Droga ekspresowa S1 na odcinku Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”) czeka na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID).

Całość inwestycji podzielono łącznie na 4 odrębne odcinki realizacyjne.

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

– droga ekspresowa o długości 12,865 km,

– obwodnica Bierunia o długości 2,1 km,

– trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń,

– para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III).

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice, w zakres którego wchodzą:

– droga ekspresowa o długości 15,165 km,

– trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze.

Odcinek III: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:

– droga ekspresowa o długości 12,02 km,

– dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok,

– para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa) oraz Dankowice Wschód (klasa III),

– obwód utrzymania drogowego.

Odcinek IV: Obwodnica Oświęcimia, w zakres którego wchodzą:

– droga klasy GP o długości 9,045 km która przebiegać będzie po nowym śladzie do istniejącej drogi krajowej nr 44,

– trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce oraz wiadukt kolejowy.

W związku z tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na projekt i budowę drogi ekspresowej S1 dla odcinka I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła), realizacja tego odcinka, podzielonego już na dwa odrębne zadania: Odcinek I/A Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia, Odcinek I/B Mysłowice (Kosztowy II) – Bieruń, nastąpi w terminie późniejszym.

Prace na pozostałych odcinkach inwestycji przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach już złożono wniosek wydanie decyzji ZRID dla odcinka II, a wnioski dla pozostałych odcinków są na ukończeniu. We wniosku zawarto między innymi żądanie o nadanie rzeczonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. O tym, co to oznacza dla właścicieli nieruchomości objętych planowaną inwestycją, możecie Państwo przeczytać w poprzednich wpisach.

Podstawowe informacje na temat inwestycji znajdziecie Państwo również tutaj. Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.