Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Dzisiaj, kolejny przykład wyceny nieruchomości w sprawie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod drogę w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek–Płońsk, odcinek Napierki-Płońsk”.

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, różnice w wycenie nieruchomości są wypadkową wielu okoliczności, które w konkretnej sprawie uzależnione są głównie od ilości i skali błędów lub innych nadużyć po stronie inwestora, rzeczoznawców majątkowych i organów prowadzących postępowanie.