Postępowanie o odszkodowanie w praktyce, czyli o (nie)terminowym załatwianiu spraw na przykładzie drogi ekspresowej S6

Jak już Państwo wiecie z poprzednich wpisów, termin w którym powinna zostać wydana decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie nieruchomości na podstawie specustawy drogowej, uzależniona jest od tego czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, i tak:

jeśli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, wówczas decyzję ustalającą odszkodowanie wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności;

jeśli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, wówczas decyzję ustalającą odszkodowanie wydaje się w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna.

To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o teorię. A jak rzeczywiście wygląda praktyka i w jaki sposób są stosowane rzeczone przepisy? Okazuje się, że z tym – delikatnie rzecz ujmując – nie jest najlepiej. Przykładem może być inwestycja drogowa realizowana przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, tj. „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta” zwana również Trasą Kaszubską.

Z informacji udzielonej przez Inwestora wynika, że na 685 zarejestrowanych przez niego spraw odszkodowawczych, zaledwie 8(!) z nich zakończyło się wydaniem decyzji o odszkodowaniu w ustawowym 60-dniowym terminie.

Praktyka realizacji tego typu inwestycji oraz postępowań o odszkodowania za wywłaszczenie w ogóle, prowadzi do wniosku że nie tylko wysokość odszkodowania, ale również termin wypłaty, czyli to kiedy faktycznie zostanie wypłacone odszkodowanie, w znacznej mierze uzależnione jest od postawy i działań podejmowanych przez Właścicieli i to nie tylko w toku postępowania o odszkodowanie ale także na etapie planowania inwestycji poprzedzającym wywłaszczenie (wydanie decyzji ZRID).