Trasa Kaszubska z kompletem pozwoleń na budowę

Kolejna, długo wyczekiwana inwestycja drogowa doczekała się kompletu, niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, pozwoleń. „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta” zwana Trasą Kaszubską już w całości jest fazie realizacji. Wszystko, na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzji ZRID, więcej na temat samej decyzji znajdziecie Państwo w moim poprzednim wpisie) dla „ostatniego” odcinka, dla którego dotychczas nie było wydane pozwolenie.

Całą inwestycję, podzielono łącznie na 3 zadania, z czego 2 z nich na kolejne 2 odcinki (etapy), czyli łącznie na 5 odrębnych etapów. Dla każdego z nich Wojewoda Pomorski wydał odrębną decyzję. I tak, przyjmując porządek chronologiczny (wg daty wydania decyzji),

dla zadania 3. odcinka 1. (pełna nazwa „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – odcinek 1”), obejmującego między innymi nieruchomości położone na terenie obrębów ewidencyjnych Dobrzewino, Bojano, Koleczkowo, Kieleńska Huta, Kielno, Kamień i Szemud, decyzję wydano w dniu 24 września 2019 roku (więcej szczegółów nt. samej inwestycji i warunków technicznych tutaj),

dla zadania 3. odcinka 2. (pełna nazwa „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – odcinek 2”), obejmującego między innymi nieruchomości położone na terenie obrębów ewidencyjnych Gdynia oraz Chwaszczyno, decyzję wydano w dniu 10 października 2019 roku (więcej szczegółów nt. samej inwestycji i warunków technicznych tutaj),

dla zadania 2. (pełna nazwa „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (z węzłem)”, obejmującego między innymi nieruchomości położone na terenie obrębów ewidencyjnych Szemud, Głazica, Częstkowo, Milwino, Robakowo oraz Luzino, decyzję wydano w dniu 21 października 2019 roku (więcej szczegółów nt. samej inwestycji i warunków technicznych tutaj),

dla zadania 1. etapu I (pełna nazwa „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 1: Węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem) – etap I”, obejmującego między innymi nieruchomości położone na terenie obrębów ewidencyjnych Strzebielino oraz Bożepole Małe, decyzję wydano w dniu 10 stycznia 2020 roku, (więcej szczegółów nt. samej inwestycji i warunków technicznych tutaj),

dla zadania 1. etapu II (pełna nazwa „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 1: Węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem) – etap II”, obejmującego między innymi nieruchomości położone na terenie obrębów ewidencyjnych Luzino, Strzebielino, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie oraz Godętowo, decyzję wydano w dniu 26 marca 2020 roku, (więcej szczegółów nt. samej inwestycji i warunków technicznych tutaj).

Wszystkim ww. decyzjom został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co w praktyce oznacza m.in. to, że prace budowlane, mogą być prowadzone na wszystkich odcinkach – na całej inwestycji.

Warto podkreślić, że wg pierwotnych planów inwestycja miała być realizowana również na kolejnym odcinku w kierunku Lęborka, na terenie miejscowości Godętowo, Ługi, Mosty, Lubowidz, Lębork (wraz z tzw. południową obwodnicą Lęborka w pobliżu miejscowości Rybki) oraz Leśnice.

Należy zatem zakładać, że inwestycja także w tym zakresie będzie w niedalekiej przyszłości realizowana. Znajduje to potwierdzenie w treści tzw. decyzji środowiskowej wydanej w dniu 30 maja 2014 roku przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz dokumentów planistycznych gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Lęborka. Co więcej, z informacji udostępnianych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, wynika że obecnie trwają także prace planistyczne i projektowe mające na celu przygotowanie inwestycji także na kolejnych odcinkach drogi krajowej nr 6, w kierunku Słupska oraz Sianowa.