Droga ekspresowa S6 Sianów-Słupsk: postępowanie ws. decyzji ZRID w toku

W dniu 26 lutego 2021 roku Wojewoda Zachodniopomorski, wszczął postępowania administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin (Sianów) – Słupsk”.


Całość inwestycji, która liczy nieco ponad 45 km, podzielono na dwa etapy:

CZĘŚĆ 1, która obejmuje odcinek koniec obwodnicy m. Sianów – początek obwodnicy m. Sławno,

CZĘŚĆ 2, która obejmuje odcinek początek obwodnicy m. Sławno – początek obwodnicy Słupska.


Wniosek o wydanie decyzji zawiera również żądanie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności.


Poniżej plany orientacyjne dotyczące inwestycji.Sianów – Sławno
Obwodnica Sławna
Sławno – Słupsk
(mapy, źródło: www.gddkia.gov.pl)