Wycena nieruchomości – odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi ekspresowej na przykładzie S7

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod drogę, zawsze jest uzależnione od okoliczności konkretnego przypadku.

Choć wiele osób o tym zapomina, każda sprawa jest indywidualna a wszelkie porównania z innymi sprawami z definicji są obarczone błędem. Przy ewentualnych porównaniach nie można zapominać o różnicach każdej sprawy, które determinują to kiedy, na kogo rzecz i w jakiej wysokości zostanie wypłacone odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania oraz termin wypłaty przede wszystkim jest uzależniony od działań podejmowanych przez właściciela oraz ogólnie przyjętej przez niego postawy w toku prowadzonych z jego udziałem postępowań. Ale nie tylko. Bardzo istotne są także działania podejmowane przez wszystkie inne podmioty zaangażowane w proces realizacji inwestycji oraz właściwe organy procesowe. Jednym z najważniejszych dokumentów – na etapie postępowania odszkodowawczego – jest operat szacunkowy przygotowany przez biegłego w zakresie wyceny nieruchomości, tj. rzeczoznawcę majątkowego.

Praktyka realizacji inwestycji drogowych oraz postępowań o odszkodowanie za wywłaszczenie w ogóle (pod drogi i w innym celu publicznym), niestety nie pozostawia najmniejszych złudzeń. Wyceny nieruchomości opracowywane za zlecenie urzędów lub – co gorsza – na zlecenie samych inwestorów (np. GDDKiA) znacząco różnią się od wycen nieruchomości przygotowywanych na nasze zlecenie. Poziom tych różnic w konkretnej sprawie zależy od ilości i skali błędów oraz innych nadużyć po stronie inwestora, rzeczoznawców majątkowych i organów prowadzących postępowanie.

Podobne przypadki można mnożyć, bez wyjątku na każdej tego typu inwestycji. Dzisiaj możecie Państwo porównać dwie wyceny nieruchomości, która została wywłaszczona w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek–Płońsk, odcinek Napierki-Płońsk”.

Przy odpowiednim prowadzeniu postępowania – mam tutaj na myśli postępowanie przed organem I instancji, a w razie potrzeby także postępowanie odwoławcze lub postępowanie ze skargi przed sądem administracyjnym – nierzetelny operat szacunkowy powinien zostać odrzucony, a decyzja o odszkodowaniu wydana w oparciu o taki operat uchylona.