Droga ekspresowa S7 Olsztynek – Płońsk z kompletem pozwoleń na budowę – a właściciele nadal bez odszkodowań

Kolejna, długo wyczekiwana inwestycja drogowa doczekała się kompletu, niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, pozwoleń. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10)” już w całości jest w fazie realizacji. Wszystko, na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzji ZRID, więcej na temat samej decyzji znajdziecie Państwo w moim poprzednim wpisie) dla „ostatniego” odcinka, dla którego dotychczas nie było wydane pozwolenie.

Całą inwestycję, podzielono łącznie na 4 zadania, z czego 1 z nich na kolejne 2 odcinki (etapy), czyli łącznie na 6 odrębnych etapów. Dla każdego z nich były wydawane odrębne decyzje ZRID. Jedna z nich, dla odcinka Nidzica – Napierki (granica województwa) przebiegającego w granicach województwa warmińsko – mazurskiego, zastała wydana przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego już w 2010 roku. Pięć kolejnych, dla odcinków przebiegających w granicach województwa mazowieckiego, zastały wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w 2019 oraz w 2020 roku.

Co się tyczy inwestycji, która nadal jest na etapie realizacji a konkretnie w trakcie robót budowlanych, czyli odcinków przebiegających na terenie województwa mazowieckiego ze szczegółami nt. inwestycji, warunkami technicznymi i postępem prac możecie się Państwo zapoznać na:

– na stronie internetowej poświęconej zadaniu realizowanym pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk, odc. Napierki – Mława– szczegóły tutaj,

– na stronie internetowej poświęconej zadaniu realizowanym pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk, odc. Mława-Strzegowo– szczegóły tutaj,

– na stronie internetowej poświęconej zadaniu realizowanym pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk, odc. Strzegowo – Pieńki– szczegóły tutaj,

– na stronie internetowej poświęconej zadaniu realizowanym pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk, odc. Pieńki-Płońsk– szczegóły tutaj,

Jak zwykle, przy tego typu inwestycjach kiedy dochodzi do wywłaszczenia prywatnych właścicieli i przejęcia nieruchomości pojawiają się pytania o należne odszkodowanie, czyli przede wszystkim o to kiedy i w jakiej wysokości zostanie ono wypłacone.

Niestety nie jest to niczym nowym, a – patrząc na skalę uchybień po stronie organów prowadzących postępowania oraz błędy rzeczoznawców przygotowujących na ich zlecenie operaty szacunkowe – można mówić wręcz o stosowanej zasadzie, że postępowania odszkodowawcze prowadzone są w sposób przewlekły a wyceny niewiele mają wspólnego z wartościami rynkowymi i pojęciem słusznego odszkodowania,.

Warto podkreślić, że choć pierwsza decyzja ZRID została już wydana w sierpniu ubiegłego roku – pomimo tego że zgodnie z przepisami, wojewoda ma łącznie 60 dni na zakończenie postępowania, czyli na wszczęcie postępowania o odszkodowanie, wyłonienie niezależnego rzeczoznawcy majątkowego i przygotowanie wyceny nieruchomości oraz wydanie decyzji o wysokości odszkodowania – niestety znaczna część byłych właścicieli nie doczekała się nawet wyceny nieruchomości, nie wspominając o wydaniu decyzji czy wypłacie odszkodowania.(grafika, źródło: www.moto.pl)