Blog

kolejny odcinek drogi ekspresowej S19 w woj. podkarpackim w budowie

Kolejna, długo wyczekiwana inwestycja niebawem stanie się faktem. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID) dla drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica-Jawornik.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania na tym odcinku jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, inwestycję charakteryzuje skomplikowane podłoże geologiczne oraz różnorodne ukształtowanie terenu co związane jest także z występowaniem wielu obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. Poza liczącą około 11,6 km długości nową drogą ekspresową powstanie również zostanie węzeł komunikacyjny zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Pojawi się także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa). Projekt zakłada też budowę obiektów inżynierskich. Będzie to siedem estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największa o długości ok. 1,15 km i filarach o wysokości ok. 100 m, sześć wiaduktów oraz trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych). Powstanie także tymczasowy łącznik z DK19 w miejscowości Jawornik, który jest wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica–Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik–Domaradz. Jednak docelowo droga ekspresowa S19 nie będzie się łączyła z dotychczasową drogą krajową nr 19.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

===============================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy