Blog

w oczekiwaniu na ZRID dla S19 Lubartów-Lublin

Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID) dla drogi ekspresowej S19 na odcinku Lubartów – Lublin w woj. lubelskim.

Co istotne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, we wniosku zawarto także żądane o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania na tym odcinku jest Mota-Engil Central Europe S.A.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach tego zadania zostanie wybudowany odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o łącznej długości ok. 23 km, łączący węzeł „Lubartów Północ” zlokalizowany na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S19 i istniejącej drogi wojewódzkiej nr 815 oraz węzeł „Lublin Rudnik” zlokalizowany na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S19 i zrealizowanej obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S12/S17.

W ramach zadania przewiduje się budowę 32 obiektów inżynierskich w tym, m. in. 2 tunele kolejowe, 2 kładki dla pieszych, 4 węzły i przejścia dla zwierząt (małych, średnich i dużych).

Z planem orientacyjnym inwestycji możecie się Państwo zapoznać tutaj, po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

===============================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

 

 

(mapka, źródło: GDDKiA)

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy