O mnie

Posiadam wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyłem wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, uzyskując tytuł magistra.

Doświadczenie zawodowe, zdobywałem przede wszystkim, pracując w kancelariach prawnych oraz działach prawnych wielu firm. W pracy zawodowej, w szczególności w procesach negocjacyjnych, umiejętnie wykorzystuję wiedzę i doświadczenie wyniesione z pracy także na innych, niż prawnicze, stanowiskach.

Koncentruję się na obsłudze właścicieli nieruchomości oraz problematyce prawnej dotyczącej nieruchomości, w tym w szczególności służebności przesyłu, wywłaszczenia oraz ograniczenia prawa własności nieruchomości, w tym przejmowania gruntów pod drogi publiczne.


Specjalizuję się w sprawach odszkodowań za wywłaszczenie oraz ograniczenie prawa własności nieruchomości, spadek wartości nieruchomości i innych odszkodowań związanych z nieruchomościami.


Czas wolny chętnie spędzam aktywnie, na spotkaniach z rodziną i znajomymi. Regularnie uczestniczę w zawodach biegowych, głównie w biegach górskich na dystansach maratonu i ultramaratonu. Lubię także wycieczki, film oraz książki.