Blog

spotkania informacyjne ws. Via Maris

zdjęcie, źródło: www.wladyslawowo.pl

Jak podaje Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego dzisiaj rozpoczynają się spotkania informacyjne dotyczące Studium Korytarzowego dla drogi Via Maris, która docelowo ma przebiegać od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa.

Zasadniczym celem studium sieciowego jest określenie funkcji analizowanego połączenia Via Maris w sieci transportowej województwa pomorskiego, w tym określenie kategorii i klasy przyszłej drogi oraz potencjalnego zarządcy planowanej infrastruktury. Studium korytarzowe ma zaś polegać na analizie terenowych korytarzy dla nowej inwestycji drogowej z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych wraz ze wstępną oceną wykonalności zamierzenia inwestycyjnego. Wyniki Studium sieciowego i korytarzowego będą stanowiły podstawę planistyczną dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności wykonania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R).

Z powyższego wynika – co potwierdza choćby dotychczasowa historia prac nad inwestycją – że jeszcze daleka droga do realizacji przedsięwzięcia. Nie powinno to jednak usypiać uwagi właścicieli nieruchomości, z perspektywy których jest to bowiem kolejny, i bardzo istotny etap planowania inwestycji przybliżający do wydania decyzji, w efekcie której dojdzie do wywłaszczenia, czyli przymusowego odebrania prawa własności i problemów związanych z odszkodowaniami.

Spotkania odbędą się w miejscowościach będących „w obszarze oddziaływania inwestycji” zgodnie z harmonogramem:

– gmina Władysławowo: dnia 06.03.2023r. o godz. 15:00 w Sali nr 103 Urzędu Miasta we Władysławowie na ul. gen. J. Hallera 19,

– miasto Puck: dnia 06.03.2023r. o godz. 18:00 w sali ratuszowej (Ratusz), na ul. Stary Rynek 1 w Pucku,

– gmina Puck: dnia 07.03.2023r. o godz. 15:00 Dom Kultury w Żelistrzewie, ul. Lipowa 17,

– miasto Reda: dnia 07.03.2023r. o godz. 18:00 w Sali obrad nr 110 Urzędu Miasta na ul. Gdańskiej 33,

– miasto Rumia: dnia 08.03.2023r. o godz. 15:00 na małej sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi na ul. Starowiejskiej 4,

– miasto Gdynia: dnia 08.03.2023r. o godz. 19:00 w Gdyńskim Centrum Kultury na ul. Jana z Kolna 25,

– gmina Kosakowo: dnia 13.03.2023r. o godz. 18:00 w Kosakowskim Domu Kultury – Sala w Mechelinkach na ul. Nadmorskiej 26.

W trakcie spotkań mają zostać zaprezentowane uwarunkowania i założenia przebiegu nowej drogi oraz przedstawione wstępnie trasowane korytarze.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

===============================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

Kontaktując się z nami, dowiecie się Państwo m.in.:

  • jak uzyskać potwierdzenie (szczegółowe pisemne informacje) czy rzeczywiście nieruchomość jest objęta planowanym wywłaszczeniem, a jeśli tak to w jakim zakresie, ewentualnie czy nieruchomość jest objęta innymi pracami budowlanymi (tzw. czasowym zajęciem) i jakie prace będą prowadzone w najbliższym otoczeniu nieruchomości,

  • jakie działania należy podjąć aby doszło do ewentualnych zmian niekorzystnych dla Państwa rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, względnie jakie działania należy podjąć aby korzystne dla Państwa rozwiązania faktycznie zostały zrealizowane,

  • jak rzeczywiście (w praktyce) przebiega procedura wywłaszczeniowa, przejmowanie nieruchomości pod budowę, realizacja prac budowlanych, procedura odszkodowawcza i wycena nieruchomości oraz z jakimi problemami – nie tylko formalnymi (prawnymi) – jednocześnie muszą radzić sobie właściciele nieruchomości dotknięci wywłaszczeniem,

  • jakie działania należy podjąć, zarówno na etapie planowania inwestycji jak również na etapie jej realizacji, aby uzyskać możliwie jak najwyższe odszkodowanie, w jak najkrótszym terminie, ponosząc przy tym jak najniższe koszty,

  • od czego rzeczywiście zależy wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości i termin jego wypłaty,

  • czy przysługują Państwu inne odszkodowania, z jakiego tytułu, od jakich podmiotów i w jaki sposób możecie się Państwo ubiegać o te odszkodowania,

  • czyli słowem dlaczego nie warto „na słowo” wierzyć zapewnieniom inwestora, dlaczego nie warto czekać na tzw. „ofertę wykupu”, dlaczego nie warto pozostawiać własnej sprawy w rękach urzędników i przedstawicieli inwestora.

 

 

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy